: : :

Medverkande i utredning : Linnea Svenander

Sök kontaktuppgifter till Linnea Svenander på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Linnea Svenander

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Linnea Svenander medverkat i ( 3 st. ):

Uppdrag att se över och lämna förslag till vissa ändringar i skollagen (U 2013:C)
Uppdrag att se över och lämna förslag till vissa ändringar i skollagen (U 2013:C)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2013-01-29
Uppdraget beräknas vara slutfört 31 mars 2015.
Medverkande :
Mikael Hellstadius, fr.o.m. 2013-01-29 t.o.m. 2015-03-15
Ingegärd Hilborn, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-06-30
Linnea Svenander, fr.o.m. 2104-01-01 t.o.m. 2014-11-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Vissa frågor rörande internationella skolor, utlandsskolor, riksinternatskolor m.m. (U 2012:C)
Vissa frågor rörande internationella skolor, utlandsskolor, riksinternatskolor m.m. (U 2012:C)
Departement : Utbildningsdepartementet
Status : Bokstavskommitté
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2012-07-03
Direktiv för uppdraget, se Dnr U2012/3777/SAM
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2013.
Medverkande :
Ingegärd Hilborn, rättssakkunnig, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2013-05-31
Andreas Spång, undervisningsråd, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2012-07-31
Linnea Svenander, ämnessakkunnig, fr.o.m. 2012-08-01 t.o.m. 2013-10-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Friskolekommittén (U 2011:04) [ Avslutad 2013 ] [ Sekreterare ]

Friskolekommittén (U 2011:04)


Beteckning : U 2011:04
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-14
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:68, dir. 2012:101, dir. 2013:24, dir. 2013:42 och dir. 2013:69
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Leijonborg, Lars, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Acketoft, Tina, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Baylan, Ibrahim, fr.o.m. 2012-03-13 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Carlsson, Ulrika, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Damberg, Mikael, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-03-12
Ledamot : Dinamarca, Rossana, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Eclund, Annika, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Jomshof, Richard, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Malmström, Louise, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Pertoft, Mats, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Pålsson, Margareta, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-07-23
Ledamot : Tobé, Tomas, fr.o.m. 2012-07-24 t.o.m. 2013-07-31
Ledamot : Öholm, Oskar, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Barklund, Anna, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Caryll, Maria, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-03-01
Expert : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Källsbo, Henrik, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2011-11-14 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Sandström, Christina, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Werner, Lars, fr.o.m. 2012-01-31 t.o.m. 2013-07-31
Expert : Åkerdal, Ulrika, fr.o.m. 2011-09-29 t.o.m. 2012-01-30
Sekreterare : Andersson, Charlotte, fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Kullman, Ulrika, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-03-31
Sekreterare : Svenander, Linnea, fr.o.m. 2013-06-14 t.o.m. 2013-07-31

Rapporter

SOU 2013:56Friskolorna i samhället
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:56 Friskolorna i samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2019-07-24 av Sören Öman