: : :

Medverkande i utredning : Lennart Koskinen På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lennart Koskinen

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lennart Koskinen medverkat i ( 2 st. ):

Upprättelseutredningen (S 2010:02) [ Avslutad 2011 ] [ Expert ]

Upprättelseutredningen (S 2010:02)


Beteckning : S 2010:02
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2012-02-20
Status : Avslutad 2011 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-02-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:15
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wigzell, Kerstin, fr.o.m. 2010-02-18
Expert : Andersson, Gunvor, fr.o.m. 2010-03-15
Expert : Gustavsson, Lars H, fr.o.m. 2010-03-15
Expert : Koskinen, Lennart, fr.o.m. 2010-03-15
Expert : Smedler, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2010-03-15
Expert : Werner, Anita, fr.o.m. 2010-03-15
Sekreterare : Josefsson, Berith, fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2011-02-14
Sekreterare : Strömhage, Maria, fr.o.m. 2010-04-19 t.o.m. 2010-07-18
Sekreterare : Westerlund, Joakim, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-02-08

Rapporter

SOU 2011:9Barnen som samhället svek. Åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Biobanksutredningen (S 2008:08) [ Avslutad 2010 ] [ Sakkunnig ]

Biobanksutredningen (S 2008:08)


Beteckning : S 2008:08
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-02
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-05-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:71 och dir. 2010:105
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Utredare : Kärrström, Margit, fr.o.m. 2008-06-01
Sakkunnig : Axén Olin, Kristina, fr.o.m. 2009-03-01
Sakkunnig : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Elinder, Göran, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Eriksson, Karin, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Isberg Amnäs, Katja, fr.o.m. 2008-12-15
Sakkunnig : Koskinen, Lennart, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-10-15
Sakkunnig : Krusberg, Pernilla, fr.o.m. 2010-01-15
Sakkunnig : Lönnqvist Endre, Ulla, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2009-12-31
Sakkunnig : Nilbert, Mef, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Rehnberg, Lena, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Resare, Pål, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Rynning, Elisabeth, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Sundström, Christer, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Wahlström, Jan, fr.o.m. 2008-09-01
Sakkunnig : Wästfelt, Maria, fr.o.m. 2008-09-01
Expert : Bloch, Eva, fr.o.m. 2008-11-01 t.o.m. 2010-09-29
Expert : Holmberg, Fredrik, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2008-10-31
Sekreterare : Rubenson, Johan, fr.o.m. 2008-09-09 t.o.m. 2010-10-31

Rapporter

SOU 2010:81En ny biobankslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:81 En ny biobankslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman