Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Lena Nekby

Sök kontaktuppgifter till Lena Nekby på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Lena Nekby

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Lena Nekby medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om nystartzoner (Fi 2011:04) [ Avslutad 2012 ] [ Expert ]
Utredningen om nystartzoner (Fi 2011:04)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2011-03-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:18
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2012:50 Nystartszoner
Medverkande :
Särskild utredare : Christer Sjödin, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-08-07
Expert : Mats Andersson, fr.o.m. 2011-05-09 t.o.m. 2012-03-19
Expert : Anders Bergvall, fr.o.m. 2011-08-17
Expert : Johan Fall, fr.o.m. 2011-05-09
Expert : Helena Hagelroth, fr.o.m. 2012-03-20
Expert : Maria Hansson, fr.o.m. 2011-12-20
Expert : Ingvar Håkansson, fr.o.m. 2011-05-09
Expert : Vivi Jacobson-Libietis, fr.o.m. 2011-05-09
Expert : Lars Jagrén, fr.o.m. 2011-05-09
Expert : Martin Kjellqvist, fr.o.m. 2011-05-09
Expert : Lina Martinsson, fr.o.m. 2011-05-09 t.o.m. 2011-12-20
Expert : Mattias Moberg, fr.o.m. 2011-05-09
Expert : Lena Nekby, fr.o.m. 2011-05-09 t.o.m. 2012-03-19
Expert : Pontus Ringborg, fr.o.m. 2011-05-09 t.o.m. 2012-03-19
Expert : Christina Rosén, fr.o.m. 2011-05-09
Expert : Wilhelm von Seth, fr.o.m. 2012-01-30
Expert : Annika Åsbrink, fr.o.m. 2011-12-20
Sekreterare : Rikard Bergman, fr.o.m. 2011-06-01 t.o.m. 2012-08-07
Sekreterare : Anders Boman, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-08-07
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:50 Nystartszoner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO) [ Avslutad 2003 ] [ Bitr. sekreterare ]
Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1981-02-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 1981:25 och dir. 2003:84.
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Ds 1990:29 Bostadskarriären som förmögenhetsmaskin
Ds 1990:31 Skola? Förskola? Barnskola!
Ds 1990:36 Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall
Ds 1990:39 Sjukvårdskostnader i framtiden - vad betyder åldersfaktorn?
Ds 1990:81 Läkemedelsförmånen
Ds 1991:19 Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning
Ds 1991:20 Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med tillämpningar på offentlig sektor
Ds 1991:26 Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster
Ds 1991:27 Det framtida pensionssystemet - två alternativ
Ds 1991:31 Skogspolitik för ett nytt sekel
Ds 1991:49 Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården - vad blir effekterna?
Ds 1991:50 Ostyriga projekt - att styra och avstyra stora kommunala satsningar
Ds 1991:66 Marginaleffekter och tröskeleffekter - barnfamiljerna och barnomsorgen
Ds 1991:77 SJ, Televerket och Posten - bättre som bolag?
Ds 1992:6 Skatteförmåner och andra särregler i inkomst- och mervärdeskatten
Ds 1992:12 Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken - eller tvärtom?
Ds 1992:15 Växthuseffekten - slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken
Ds 1992:25 Fattigdomsfällor
Ds 1992:26 Vad vill vi med socialförsäkringarna?
Ds 1992:46 Statliga bidrag - motiv, kostnader, effekter?
Ds 1992:83 Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning
Ds 1992:88 Slutbudsmetoden - ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan konflikt
Ds 1992:111 Kommunerna som företagsägare - aktiv koncernledning i kommunal regi
Ds 1992:124 Press och ekonomisk politik - tre fallstudier
Ds 1992:126 Statsskulden och budgetprocessen
Ds 1993:20 Presstödets effekter - en utvärdering
Ds 1993:22 Hur välja rätt investeringar i trans- portinfrastrukturen?
Ds 1993:37 Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken
Ds 1993:51 Social Security in Sweden and Other European Countries - Three Essays
Ds 1993:58 Idrott åt alla? - Kartläggning och analys av idrottsstödet
Ds 1994:14 Att rädda liv - Kostnader och effekter
Ds 1994:16 Varför kulturstöd? - Ekonomisk teori och svensk verklighet
Ds 1994:22 Kvalitets- och produktivitetsutveckingen i sjukvården 1960-1992
Ds 1994:23 Kvalitet och produktivitet - Teori och metod för kvalitetsjusterade produktivitetsmått
Ds 1994:24 Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992
Ds 1994:31 Det offentliga stödet till partierna - Inriktning och omfattning
Ds 1994:37 Den svenska insolvensrätten - Några förslag till förbättringar inom konkurshanteringen m.m.
Ds 1994:38 Budgetunderskott och statsskuld - Hur farliga är de?
Ds 1994:55 Bensinskatteförändringars effekter
Ds 1994:56 Skolans kostnader, effektivitet och resultat - En branschstudie
Ds 1994:71 Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992. Bilagor
Ds 1994:72 Valfrihet inom skolan - Konsekvenser för kostnader, resultat och segregation
Ds 1994:81 En Social Försäkring
Ds 1994:86 Fördelningseffekter av offentliga tjänster
Ds 1994:133 Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra länder
Ds 1994:135 Skatter och socialförsäkringar över livscykeln - En simuleringsmodell
Ds 1994:138 En effektiv försvarspolitik? - Fredsvinst, beredskap och återtagning
Ds 1995:10 Försvarets kostnader och produktivitet
Ds 1995:14 Företagsstödet - Vad kostar det egentligen?
Ds 1995:15 Hushållning med knappa naturresurser - Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen
Ds 1995:25 Vad blev det av de enskilda alternativen? - En kartläggning av verksamheten inom skolan, vården och omsorgen
Ds 1995:31 Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges Television AB
Ds 1995:47 Hushållning med knappa naturresurser - Exemplet sportfiske
Ds 1995:68 Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter
Ds 1995:70 Generationsräkenskaper
Ds 1995:74 Kapitalets rörlighet - Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i ett integrerat Europa
Ds 1996:8 Hur effektiv är EU:s stöd till forskning och utveckling? - En principdiskussion
Ds 1996:18 Reglering som spel - Universiteten som förebild för offentliga sektorn?
Ds 1996:29 Nästa steg i telepolitiken
Ds 1996:36 Kan myndigheter utvärdera sig själva?
Ds 1996:37 Novemberrevolutionen - Om rationalitet och makt i beslutet att avreglera kreditmarknaden 1985
Ds 1996:49 Samhällets stöd till barnfamiljerna i Europa
Ds 1996:68 Kommunerna och decentraliseringen - Tre fallstudier
Ds 1997:46 Jordbruksstödet - efter Sveriges EU-inträde
Ds 1997:71 Egenföretagande och manna från himlen
Ds 1997:73 Lönar sig arbete?
Ds 1997:79 Ramar, regler, resultat - vem bestämmer över statens budget?
Ds 1997:81 Fisk och Fusk - Mål, medel och makt i fiskepolitiken
Ds 1998:8 Vad kostar en ren? En ekonomisk och politisk analys
Ds 1998:15 Kommuner Kan! Kanske! - Om kommunal välfärd i framtiden
Ds 1998:16 Arbetsförmedlingarna - mål och drivkrafter
Ds 1998:50 Att se till eller titta på - om tillsynen inom miljöområdet
Ds 1998:56 Regeringskansliet inför 2000-talet - rapport från ett ESO-seminarium
Ds 1998:57 Kommisséerna och bofinken. Kan en kommitté se ut hur som helst? (2 vol.)
Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess
Ds 1999:27 Rapport från ett ESO-seminarium - Med bakspegeln som kompass
Ds 1999:28 Att ta sig i ton - om svensk musikexport 1974-1999
Ds 1999:46 Bostad sökes - en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet
Ds 1999:47 Att reda sig själv - en ESO-rapport om rederier och subventioner
Ds 1999:49 Att snubbla in i framtiden - en ESO-rapport om statlig utveckling och avveckling
Ds 1999:50 Regionalpolitiken - en ESO-rapport om tro och vetande
Ds 1999:61 Samhällets stöd till de äldre i Europa
Ds 1999:62 Hederlighetens pris - en ESO-rapport om korruption
Ds 1999:65 En akademisk fråga - en ESO-rapport om ranking av C-uppsatser
Ds 1999:66 Återvinning utan vinning - en ESO-rapport om sopor
Ds 1999:67 Dagis och Drivkrafter - en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster
Ds 2000:13 40-talisternas uttåg - en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar
Ds 2000:19 Studiebidraget i det långa loppet
Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen - en ESO-rapport om idrottsgymnasierna
Ds 2000:23 Med många mått mätt - en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige
Ds 2000:24 Privilegium eller rättighet - en ESO-rapport om antagning till högskolan
Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad? - en ESO-rapport om vägen från skola till arbete
Ds 2000:58 Utbildningens omvägar - en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning
Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan - en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik
Ds 2000:67 Att granska sig själv - en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen.
Ds 2001:2 Priset för ett större EU - en ESO-rapport om EU:s utvidgning
Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola - en ESO-rapport om friskolornas betydelse för kommunala skolorna
Ds 2001:24 Betyg på skolan - en ESO-rapport om gymnasieskolorna
Ds 2001:40 Nya bud - en ESO-rapport om auktioner och upphandling
Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet - en idéanalys
Ds 2001:45 I rikets tjänst - en ESO-rapport om statliga kårer
Ds 2001:59 Mycket väsen för lite ull - en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen
Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna - en ESO-rapport om ansvarsfördelningen och finansiering i framtiden
Ds 2002:9 Staten fick Svarte Petter - en ESO-rapport om bostadsfinansieringen
Ds 2002:11 Klassfreågan - en ESO-rapport om lärartätheten i skolan
Ds 2002:12 The School's Need för Resources - A Report on the Importance of Small Classes
Ds 2002:18 Att hålla balansen - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering
Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar - en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering
Ds 2002:49 den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder
Ds 2002:52 What Price Enlargement - Implications of an expanded EU
Ds 2002:58 "Huru skall statsverket granskas?" - Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll
Ds 2003:1 Axel Oxenstierna - Furstespegel för 2000-talet
Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinerbana - en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001
Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet - om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer
Ds 2003:16 Precooking in the European Union - the World of Expert Groups
Ds 2003:31 Politik på prov - en ESO-rapport om experimentell ekonomi
Ds 2003:33 Skolmisslyckande - hur gick det sen?
Medverkande :
Ordförande : Leni Björklund, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-10-31
Ordförande : Anna Hedborg, generaldirektör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-31
Ordförande : Eva Lindström, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Barbro Anell, professor, fr.o.m. 1994-01-14 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Peter Bohm, professor, t.o.m. 2000-03-19
Ledamot : Per Callesen, avdelningschef, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-03-19
Ledamot : Maria Carlshamre, redaktör, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot : Ingemar Eriksson, departementsråd, t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Stefan FD Fölster, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lars Hultkrantz, professor, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lena Johansson, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Leif Lewin, professor, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-03-19
Ledamot : Susanne Lindh, direktör, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot : Eva Lindström, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Tony Malmborg, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lena FD Schröder, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-17
Ledamot : Levi Svenningsson, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Irene Wennemo, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Expert : Viviann Gunnarsson, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Bo Henriksson, fr.o.m. 2001-10-03 t.o.m. 2001-12-04
Expert : Rolf Sandahl, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Martin Hörnqvist, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 2001-05-13
Sekreterare : Marja Lemne, organisationsdirektör, fr.o.m. 1993-01-15 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Kjell Nyman, fr.o.m. 2001-08-31 t.o.m. 2003-08-12
Bitr. sekreterare : Heidi Bogren, fr.o.m. 1998-04-15 t.o.m. 1998-08-31
Bitr. sekreterare : Lars-Erik Ericson, fr.o.m. 1999-06-22 t.o.m. 1999-08-31
Bitr. sekreterare : Jens Johansson, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Bitr. sekreterare : Carina Lindroth, kanslisekreterare, fr.o.m. 1986-10-15 t.o.m. 1999-02-28
Bitr. sekreterare : Lena Nekby, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1998-08-31
Bitr. sekreterare : Christina Rudén, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1998-08-15
Bitr. sekreterare : Thomas Sandberg, fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2002-05-31
Bitr. sekreterare : Lena Svanberg, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-12-31
Bitr. sekreterare : Björn Sylvén, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-06-30
Bitr. sekreterare : Anne Tanskanen, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2003-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1981:25

Dir. 2003:84 Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi (Fi 1981:25)

Betänkanden av utredningen ( 117 st. Ds ) :

Ds 1990:29
Ds 1990:31
Ds 1990:36
Ds 1990:39
Ds 1990:81
Ds 1991:19
Ds 1991:20
Ds 1991:26
Ds 1991:27
Ds 1991:31
Ds 1991:49
Ds 1991:50
Ds 1991:66
Ds 1991:77
Ds 1992:6
Ds 1992:12
Ds 1992:15
Ds 1992:25
Ds 1992:26
Ds 1992:46
Ds 1992:83
Ds 1992:88
Ds 1992:111
Ds 1992:124
Ds 1992:126
Ds 1993:20
Ds 1993:22
Ds 1993:37
Ds 1993:51
Ds 1993:58
Ds 1994:14
Ds 1994:16
Ds 1994:22
Ds 1994:23
Ds 1994:24
Ds 1994:31
Ds 1994:37
Ds 1994:38
Ds 1994:55
Ds 1994:56
Ds 1994:71
Ds 1994:72
Ds 1994:81
Ds 1994:86
Ds 1994:133
Ds 1994:135
Ds 1994:138
Ds 1995:10
Ds 1995:14
Ds 1995:15
Ds 1995:25
Ds 1995:31
Ds 1995:47
Ds 1995:68
Ds 1995:70
Ds 1995:74
Ds 1996:8
Ds 1996:18
Ds 1996:29
Ds 1996:36
Ds 1996:37
Ds 1996:49
Ds 1996:68
Ds 1997:46
Ds 1997:71
Ds 1997:73
Ds 1997:79
Ds 1997:81
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:8 Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:15 Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:16 Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:50 Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:56 Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESO-seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:57 Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som helst? [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:27 Med backspegeln som kompass – rapport från ett ESO-seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:28 Att ta sig ton – om svensk musikexport 1974-1999 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:46 Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:47 Att reda sig själv – Bör subventioner ges till rederiföretag? – en ESO-rapport om rederier och subventioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:49 Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:50 Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:61 Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:62 Hederlighetens pris – ESO-rapport om korruption [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:65 En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-uppsatser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:66 Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:67 Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:13 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:19 Studiebidraget i det långa loppet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:23 Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:24 Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen till högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från skola till arbete [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:58 Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:67 Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:2 Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:24 Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:40 Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:45 I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:59 Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:9 Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-1999 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:11 Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:12 The School’s Need for Resources – A Report on the Importance of Small Classes [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:18 Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och budgetdisciplin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:49 Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:52 What Price Enlargement? – implications of an expanded EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:58 "Huru skall statsvercket granskas?" – om riksdagen och den demokratiska kontrollen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:1 Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:16 Precooking in the European Union [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:31 Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:33 Skolmisslyckande – hur gick det sen? [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman