: : :

Medverkande i utredning : Leif Larson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Leif Larson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Leif Larson medverkat i:

Kommittén (Ku 1994:08) för utredningen om radion och televisionen vid krig och krigsfara [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]

Kommittén (Ku 1994:08) för utredningen om radion och televisionen vid krig och krigsfara


Beteckning : Ku 1994:08
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-13
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1994:55. Uppdraget är därmed slutfört.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Gustafsson, Bengt, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Fredriksson, Gunnar, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Jigenius, Pär-Arne, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Lében, Roland, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1994-12-07
Ledamot : Linderholm, Christina, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Norberg, Gudrun, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Odenberg, Mikael, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Ågren, Jan Erik, fr.o.m. 1994-12-08 t.o.m. 1996-06-30
Ledamot : Östlund, Sten, fr.o.m. 1994-08-23 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Bonbeck, Louise, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Gedda, Charlotte, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Hjelmtorp, Lena, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Nordlund, Roland, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Roos, Louise, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Ternert, Bertil, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1996-06-30
Sekreterare : Larson, Leif, fr.o.m. 1995-01-01 t.o.m. 1996-06-30

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1994:55
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:80 Viktigt meddelande – Radio och TV i krig och kris [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman