: : :

Medverkande i utredning : Lars Kronberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lars Kronberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Lars Kronberg medverkat i:

Utredningen om användningen av övervakningskameror (Ju 1995:03) [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen om användningen av övervakningskameror (Ju 1995:03)


Beteckning : Ju 1995:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:18.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 MALMÖ, tel. växel 040-35 58 55, direktval 040-35 58 70 (Henriksson) direktval 040-35 57 97 (Nordenson).

Sammansättning


Arrfelt, Ulf, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-09-11
Expert : Alpsten, Börje, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Berg, Lars, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Bratt, Anne, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Danielsson, Jan, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Eriksson, Ulf, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Groth, Elenor, fr.o.m. 1995-03-13 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Kronberg, Lars, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Kyhle, Håkan länspolismästare, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Expert : Persson, Bertil, fr.o.m. 1995-03-07 t.o.m. 1996-07-01
Sekreterare : Henriksson, Lars, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-08-31
Sekreterare : Nordenson, Torbjörn, fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-08-31

Rapporter

SOU 1995:66Polisens användning av övervaknings-
kameror vid förundersökning (delbetänkande)
SOU 1996:88Kameraövervakning.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:18

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman