: : :

Medverkande i utredning : Lars Kritz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lars Kritz

Utredning som Lars Kritz medverkat i:

Utredningen (K 1992:03) för ökad konkurrens på järnvägen [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (K 1992:03) för ökad konkurrens på järnvägen


Beteckning : K 1992:03
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1994-05-05
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:40.
Lokal :
0123456789101112

Sammansättning


Johansson, Bengt A.W. t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Andreasson, Börje t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Jansson, Lennart t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Karnsund, Georg t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Kritz, Lars t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Nilsson, Peter t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Norström, Göran t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Törsleff-Hertzberg, Pia t.o.m. 1993-02-15
Sakkunnig : Wennerstein, Bengt t.o.m. 1993-02-15
Expert : Hellström, Hans t.o.m. 1993-02-15
Expert : Hellsvik, Lars t.o.m. 1993-02-15
Expert : Nilsson, Jan-Erik t.o.m. 1993-02-15
Expert : Nyström, Göran t.o.m. 1993-02-15
Bergdahl, Pia t.o.m. 1993-01-15
Rainer, Hans t.o.m. 1993-02-15

Rapporter

SOU 1993:13Ökad konkurrens på järnvägen
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:40
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1993:13 Ökad konkurrens på järnvägen [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman