: : :

Medverkande i utredning : Lars Krönmark

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Lars Krönmark

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Lars Krönmark medverkat i:

Pliktregisterutredningen (Fö 1996:03) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Pliktregisterutredningen (Fö 1996:03)


Beteckning : Fö 1996:03
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-04
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:14.
Lokal :
0

Sammansättning


Törnell, Inga-Britt, fr.o.m. 1996-04-16
Expert : Alfredsson, Leif, fr.o.m. 1996-04-16
Expert : Hedegård, Maria, fr.o.m. 1996-04-16
Expert : Kjellin, Henrik, fr.o.m. 1996-09-17
Expert : Krönmark, Lars, fr.o.m. 1996-04-16
Expert : Lövgren, Thomas, fr.o.m. 1996-04-16
Expert : Stiber-Strömgren, Thomas, fr.o.m. 1996-04-16
Expert : Wehlin, Hans, fr.o.m. 1996-04-16
Sekreterare : Olsson, Stefan, fr.o.m. 1996-04-22

Rapporter

SOU 1997:101Behandling av personuppgifter
om totalförsvarspliktiga.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:14
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:101 Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman