: : :

Medverkande i utredning : Kent Ladvall

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Kent Ladvall

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Kent Ladvall medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om kommersiell radio (Ku 2007:05) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Utredningen om kommersiell radio (Ku 2007:05)


Beteckning : Ku 2007:05
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-13
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:77 och dir. 2007:174
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmgren, Martin, fr.o.m. 2007-06-14 t.o.m. 2008-11-12
Expert : Bengtsson, Eva, fr.o.m. 2007-09-24 t.o.m. 2008-11-12
Expert : Finnström, Åsa, fr.o.m. 2007-09-24 t.o.m. 2008-03-16
Expert : Fredriksson, Linus, fr.o.m. 2008-03-17 t.o.m. 2008-11-12
Expert : Gullesjö, Anna, fr.o.m. 2007-09-24 t.o.m. 2008-11-12
Expert : Ladvall, Kent, fr.o.m. 2008-05-05 t.o.m. 2008-11-12
Expert : Tetzell, Eva, fr.o.m. 2007-09-24 t.o.m. 2008-11-12
Sekreterare : Johansson, Karin, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-11-16

Rapporter

SOU 2007:110Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio – delbetänkande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (N 2004:19) Ökad effektivitet på konkurrensområdet [ Avslutad 2006 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (N 2004:19) Ökad effektivitet på konkurrensområdet


Beteckning : N 2004:19
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2007-03-23
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-09-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:128, dir. 2005:75 och dir. 2006:40
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heckscher, Sten, fr.o.m. 2004-11-24 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Abrahamsson, Olle, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Agevik, Eva, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Dyrke, Ulrica, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Fitger, Peter, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Holgersson, Jörgen, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Joelsson, Catharina, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Lunning, Karin, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Sandström, Staffan, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-11-30
Sakkunnig : Wahl, Nils, fr.o.m. 2005-02-11 t.o.m. 2006-09-30
Sekreterare : Bragsjö, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2005-01-10 t.o.m. 2006-12-15
Sekreterare : Ladvall, Kent, fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m. 2006-12-15
Sekreterare : Rosén, Johan, fr.o.m. 2005-01-10 t.o.m. 2006-11-29

Rapporter

SOU 2006:99En ny konkurrenslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2006:99 En ny konkurrenslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman