: : :

Medverkande i utredning : Katarina Kämpe På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Katarina Kämpe

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Katarina Kämpe medverkat i:

Public servicekommittén (Ku 2011:05) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

Public servicekommittén (Ku 2011:05)


Beteckning : Ku 2011:05
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-13
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-06-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:51
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Holmgren, Martin, fr.o.m. 2011-06-16 t.o.m. 2012-09-11
Ledamot : Hillerström Miksche, Helene, fr.o.m. 2011-06-16 t.o.m. 2012-09-11
Ledamot : Jakobsson, Leif, fr.o.m. 2011-06-16 t.o.m. 2012-09-11
Ledamot : Kämpe, Katarina, fr.o.m. 2011-06-16 t.o.m. 2012-09-11
Ledamot : Nord, Lars, fr.o.m. 2011-06-16 t.o.m. 2012-09-11
Expert : Berglund Siegbahn, Katarina, fr.o.m. 2011-09-22 t.o.m. 2012-09-11
Expert : Blomberg, Cecilia, fr.o.m. 2011-06-29 t.o.m. 2012-09-11
Expert : Jansson Håvik, Rosemarie, fr.o.m. 2011-10-25 t.o.m. 2012-09-11
Expert : Lindbäck, Magnus, fr.o.m. 2011-06-29 t.o.m. 2011-12-31
Expert : Persson, Martin, fr.o.m. 2011-06-29 t.o.m. 2012-09-11
Expert : Wennerstein, Bengt, fr.o.m. 2012-01-17 t.o.m. 2012-09-11
Huvudsekreterare : Sönne, Maria, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-09-16
Sekreterare : Aust, Maria, fr.o.m. 2011-08-29 t.o.m. 2012-09-11
Sekreterare : Gouali, Henrik, fr.o.m. 2011-06-27 t.o.m. 2012-05-31
Sekreterare : Lidström, Ann-Kristin, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2012-09-16
Sekreterare : Zethrin, Nils-Olof, fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-07-29

Rapporter

SOU 2012:59Nya villkor för public service
SOU 2012:59Nya villkor för public service – Sammanfattning i punktskrift
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2011:51 Radio och tv i allmänhetens tjänst [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2012:59 Nya villkor för public service [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman