: : :

Medverkande i utredning : Karin Kvarfordt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Karin Kvarfordt

Utredningar som Karin Kvarfordt medverkat i ( 2 st. ):

Språklagsutredningen (Ku 2007:01) [ Avslutad 2008 ] [ Expert ]

Språklagsutredningen (Ku 2007:01)


Beteckning : Ku 2007:01
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-13
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-02-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:17 och dir 2007:181
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Bengt-Åke, fr.o.m. 2007-02-08 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Baedecke, Bengt, fr.o.m. 2007-09-27 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Eka, Maria, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Hellstadius, Mikael, fr.o.m. 2007-04-17 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Kihlberg, Jakob, fr.o.m. 2007-09-27 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Kvarfordt, Karin, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2007-09-26
Expert : Lindberg, Lars, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Ljungkvist, Maria, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Nordelius, Bo, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Randler, Rebecka, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2007-09-26
Expert : Sikku, Nils-Henrik, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Syrjänen Schaal, Kaisa, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2008-03-19
Expert : Tekin Befrits, Bilge, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2007-06-19
Expert : Ternbo, Göran, fr.o.m. 2007-09-27 t.o.m. 2008-01-13
Expert : Thorén, Eva, fr.o.m. 2007-03-22 t.o.m. 2007-09-26
Sekreterare : Lindbäck, Karin, fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2008-03-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:17 Språklag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:181 Tilläggsdirektiv till Språklagsutredningen (Ku 2007:01) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:26 Värna språken – förslag till språklag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01) [ Avslutad 2006 ] [ Expert ]

Utredningen om finska och sydsamiska språken (Ju 2004:01)


Beteckning : Ju 2004:01
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2007-03-01
Status : Avslutad 2006
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-01-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:6, dir. 2005:23 och dir. 2005:139
Lokal : Regeringskansliets utredningsavdelning, Vasagatan 8-10, 103 33 STOCKHOLM
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Vallius, Paavo, fr.o.m. 2004-02-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Adlercreutz, Susanne, fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2005-02-28
Expert : Axestam, Helena, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2004-08-15
Expert : Grundberg, Klara, fr.o.m. 2005-06-07 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Hagsgård Blomquist, Marie, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Hansson, Bo, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-05-24
Expert : Jonasson, David, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Kvarfordt, Karin, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Lantto, Johan, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Odebäck, Anna, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-06-06
Expert : Peura, Markku, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Sandström, Mikael, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-08-31
Expert : Svaleryd, Uno, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Svonni, Mikael, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Wintzer, Stig, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2005-09-04
Expert : Wirén, Ann-Katrin, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Åhren, Ingwar, fr.o.m. 2005-04-18 t.o.m. 2006-02-28
Expert : Östmark, Kerstin, fr.o.m. 2004-03-08 t.o.m. 2006-02-28
Sekreterare : Syrjänen Schaal, Kaisa, fr.o.m. 2004-04-01 t.o.m. 2006-03-31
Sekreterare : Teilus, Michael, fr.o.m. 2005-04-01 t.o.m. 2006-02-28

Rapporter

SOU 2005:40Rätten till mitt språk – Förstärkt minoritetsskydd – delbetänkande
SOU 2006:19Att återta mitt språk – Åtgärder för att stärka det samiska språket
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 3 st. ) :

Dir. 2004:6
Dir. 2005:23
Dir. 2005:139

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman