: : :

Medverkande i utredning : Karin Kussak

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Karin Kussak

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Karin Kussak medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03) [ Avslutad 2013 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om internationell straffverkställighet (Ju 2011:03)


Beteckning : Ju 2011:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2014-03-04
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:28 och 2012:62
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Kussak, Karin, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14
Expert : Ahmed, Ashraf, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Almqvist, Linda, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Asp, Petter, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Bergström, Helene, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2012-11-14
Expert : Fälth, Tobias, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Lowén, Annika, fr.o.m. 2011-04-15 t.o.m. 2013-04-04
Expert : Thorblad, Johan, fr.o.m. 2012-11-15 t.o.m. 2013-04-04
Sekreterare : Larsson Dozet, Therese, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2013-04-14

Rapporter

SOU 2013:21Internationell straffverkställighet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:21 Internationell straffverkställighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Målutredningen (Ju 2008:11) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Målutredningen (Ju 2008:11)


Beteckning : Ju 2008:11
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2011-02-28
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-04-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:49 och dir. 2009:113
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Flossing, Kathrin, fr.o.m. 2008-06-15 t.o.m. 2010-07-31
Expert : Björklund, Anna, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Broberg, Agneta, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Carlson, Per, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Carlson, Thomas, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Eklund, Lars Johan, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Erich, Kristina, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Eriksson, Tobias, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Erlandsson, Jan, fr.o.m. 2009-11-23 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Erséus, Catarina, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2010-01-24
Expert : Hagsgård, Anders, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Hjerppe, Ulf, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Jarnvall, Eva, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Jäderblom, Helena, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Kussak, Karin, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Lindbäck, Magnus, fr.o.m. 2009-08-01 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Murray, Erik, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2009-07-31
Expert : Mårtensson, Eva, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Nilsson, Jörgen, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Pontén, Jonas, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Sjöberg, Karin, fr.o.m. 2010-01-25 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Sundlöf, Elisabeth, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Söderholm, Inger, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Thunegard, Eva, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Zackari, Charlotte, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Expert : Wetterberg, Torgny, fr.o.m. 2009-01-28 t.o.m. 2010-06-30
Sekreterare : Fernqvist, Henrik, fr.o.m. 2008-09-01 t.o.m. 2010-08-31

Rapporter

SOU 2010:44Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:44 Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Översyn av vissa särskilda frågor när det gäller förfarandet i samband med en ansökan om resning i brottmål (Ju 2007:G) [ Avslutad 2007 ]
Översyn av vissa särskilda frågor när det gäller förfarandet i samband med en ansökan om resning i brottmål (Ju 2007:G)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-06-18
Direktiv för se, PM dnr Ju2007/5914/P
Medverkande :
Karin Kussak, hovrättsråd, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2007-12-31
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Ekosekretessutredningen (Ju 1997:04) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Ekosekretessutredningen (Ju 1997:04)


Beteckning : Ju 1997:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2000-03-06
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-04-10
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:61.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 40125 GÖTEBORG, tel. växel 031-701 53 50, direktval 031-701 53 58(sekreteraren)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lindberg, Gunnel, fr.o.m. 1997-04-21 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Ahlqvist, Ann-Marie, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1998-12-07
Expert : Bergholm, Anneli, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Dahlqvist, Anna-Lena, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Hübinette, Ann-katrine, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Johansson, Bo, fr.o.m. 1998-12-08 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Kussak, Karin, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 1998-09-30
Expert : Lönqvist, Eva, fr.o.m. 1998-09-14 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Nissén, Jan, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Norström, Carl, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Stertman, Jonas, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Swahn-Lindström, Gunilla, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1998-01-11
Expert : Tetzell, Thomas, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Wenne, Lars, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Expert : Westerling, Christina, fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 1999-05-10
Sekreterare : Hallén, Charlotte, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 1999-05-10
Sekreterare : Lönqvist, Eva, fr.o.m. 1997-06-01 t.o.m. 1998-09-13

Rapporter

SOU 1999:53Ekonomisk brottslighet och sekretess
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:61
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:53 Ekonomisk brottslighet och sekretess [ pdf |Paragraftecken ]
Rådet för utvärdering av 1998 års val (Ju 1997:13) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Rådet för utvärdering av 1998 års val (Ju 1997:13)


Beteckning : Ju 1997:13
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-06-19
Direktiv för rådet, se dir. 1997:73, dir. 1997:87, dir. 1998:99 och dir. 1999:61.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Olsson, Sten, fr.o.m. 1997-11-13 t.o.m. 2000-09-30
Ledamot : Berglind, Mats, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 2000-09-14
Ledamot : Einarsson, Mats, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-09-14
Ledamot : Högström, Ingvar, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 2000-09-14
Ledamot : Höij, Helena, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 2000-09-14
Ledamot : Löfgren, Britt, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Löfgren, Claes, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 1999-01-31
Ledamot : Melin, Ulf, fr.o.m. 1999-02-01 t.o.m. 2000-09-14
Ledamot : Mäler, Inger, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 2000-09-14
Ledamot : Pettersson, Torbjörn, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 1998-01-11
Ledamot : Stenmark, Rigmor, fr.o.m. 1997-12-16 t.o.m. 2000-09-14
Ledamot : Torgerson, Susann, fr.o.m. 1998-01-12 t.o.m. 2000-09-14
Expert : Holmberg, Sören, fr.o.m. 1998-04-23 t.o.m. 2000-09-14
Expert : Johansson, Svante O., fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2000-09-14
Expert : Kussak, Karin, fr.o.m. 1998-04-23 t.o.m. 1998-10-20
Expert : Möller, Tommy, fr.o.m. 1998-04-23 t.o.m. 2000-09-14
Expert : Nilsson, Vivan, fr.o.m. 1998-04-23 t.o.m. 2000-09-14
Expert : Svahn Starrsjö, Kristina, fr.o.m. 1998-10-21 t.o.m. 2000-09-14
Expert : Åstrand, Göran, fr.o.m. 1998-04-23 t.o.m. 2000-09-14
Sekreterare : Johansson, Svante O., fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Carlström, Jan, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 2000-10-31

Rapporter

SOU 1999:92Premiär för personal
SOU 1999:136Personval 1998. En utvärdering av personvalsreformen
SOU 2000:81Valdeltagandet och Europaparlamentsval
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 4 st. ) :

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman