: : :

Medverkande i utredning : Johanna Lakso

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Johanna Lakso

Utredning som Johanna Lakso medverkat i:

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring (M 2017:04) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring (M 2017:04)


Beteckning : M 2017:04
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-10-12
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-06-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:77
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 oktober 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Nordin, Lise, fr.o.m. 2017-06-29
Expert : Bergman, Niklas, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Flink, Linda, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Hallonsten, Paula, fr.o.m. 2017-11-06 t.o.m. 2018-01-07
Expert : Johansson, Olle, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Karlsson, Therése, fr.o.m. 2017-11-06 t.o.m. 2018-05-27
Expert : Klevnäs, Per, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Lakso, Johanna, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Lindahl, Johan, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Palm, Alvar, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Strömbäck, Elon, fr.o.m. 2018-04-17
Expert : Persson, Anette, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Thornberg, Emma, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Thornström, Erik, fr.o.m. 2017-11-06
Expert : Wellander, Sofia, fr.o.m. 2018-01-08
Huvudsekreterare : Karlsson Jernbäcker, Eva, fr.o.m. 2017-10-01
Sekreterare : Alopaeus, Tea, fr.o.m. 2018-03-01
Sekreterare : Birgersson, Ingrid, fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-08-13
Sekreterare : Flack, Martin, fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2018-02-27
Sekreterare : Ådal, Anders, fr.o.m. 2017-08-28

Rapporter

SOU 2018:15Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget
SOU 2018:76Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman