: : :

Medverkande i utredning : Johan Krantz

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Johan Krantz

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Johan Krantz medverkat i ( 2 st. ):

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen (Fi 2012:03) [ Avslutad 2015 ] [ Expert ]

Tjänstepensionsbeskattningsutredningen (Fi 2012:03)


Beteckning : Fi 2012:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-03-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:22, dir. 2013:89 och dir. 2014:122
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sjöblom, Hases Per, fr.o.m. 2014-02-10 t.o.m. 2015-06-30
Särskild utredare : Svanberg, Johan, fr.o.m. 2012-04-23 t.o.m. 2013-12-06
Expert : Andersson, Renée, fr.o.m. 2013-09-19
Expert : von Bahr, Bengt, fr.o.m. 2014-01-29
Expert : Björnberg, Marianne, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Bramness Arvidsson, Ellen, fr.o.m. 2012-08-30 t.o.m. 2013-04-25
Expert : Brink, Anna, fr.o.m. 2014-08-27
Expert : Danielsson, Terese, fr.o.m. 2014-01-29
Expert : Erlandersson, Eva, fr.o.m. 2014-04-23 t.o.m. 2014-08-26
Expert : Everum, Ossie, fr.o.m. 2012-11-08 t.o.m. 2012-11-06
Expert : Furberg, Eva, fr.o.m. 2014-01-29
Expert : Gidhagen, Hans, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Gustafsson, Pia, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Hedberg, Johan, fr.o.m. 2012-08-30 t.o.m. 2013-09-18
Expert : Hällströmer, Eric, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Höglund, Peter, fr.o.m. 2014-01-29
Expert : Järliden Bergström, Åsa-Pia, fr.o.m. 2012-08-30 t.o.m. 2013-09-18
Expert : Krantz, Johan, fr.o.m. 2012-08-30 t.o.m. 2013-08-14
Expert : Nyström, Sofi, fr.o.m. 2013-08-14
Expert : Oldenburg, Annika, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Rosvall, Marie, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Runnakko, Michael, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Sandell, Christian, fr.o.m. 2013-04-25 t.o.m. 2014-04-22
Expert : Stenfors, Ulla, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Tiljander, Annette, fr.o.m. 2013-11-07
Expert : Wallberg, Dan, fr.o.m. 2012-08-30
Expert : Wennström, Ossian, fr.o.m. 2012-08-30 t.o.m. 2013-09-18
Sekreterare : Carlsson, Mary-Anne, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Nerman, Måns, fr.o.m. 2014-03-01 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Åhlberg, Beata, fr.o.m. 2012-08-13 t.o.m. 2015-06-30

Rapporter

SOU 2015:68Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2015:68 Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om enklare redovisning (Ju 2007:07) [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om enklare redovisning (Ju 2007:07)


Beteckning : Ju 2007:07
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2010-03-02
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:78
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Knutsson, Margit, fr.o.m. 2007-06-14 t.o.m. 2009-06-30
Sakkunnig : Ahlgren, Anders, fr.o.m. 2008-02-01 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Johansson, Gabriella, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Lindén, Bo, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Nilsson, Göran, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-09-30
Sakkunnig : Roos, Mari-Ann, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Pärlhem, Stefan, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sakkunnig : Thorfinn, Louise, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-06-10
Sakkunnig : Wälikangas, Robert, fr.o.m. 2008-06-11 t.o.m. 2009-06-06
Expert : Andersson, Roland, fr.o.m. 2008-09-03 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Berggren, Karin, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Burén, Carl-Gustaf, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Fritsch, Annika, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-10-05
Expert : Holm, Anders, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Holmberg, Katarina, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2008-09-02
Expert : Nordström, Per, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Pautsch, Gunvor, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Schröder, Mats, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Segertoft, Vivi-Anne, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Expert : Törning, Eva, fr.o.m. 2007-07-12 t.o.m. 2009-06-09
Sekreterare : Krantz, Johan, fr.o.m. 2007-09-01 t.o.m. 2009-05-14

Rapporter

SOU 2008:67Enklare redovisning – delbetänkande
SOU 2009:46Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:78 Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:67 Enklare redovisning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:46 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman