: : :

Medverkande i utredning : Joakim Kruse

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Joakim Kruse

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.

Utredningar som Joakim Kruse medverkat i ( 2 st. ):

Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07) [ Pågående ] [ Expert ]

Vattenförvaltningsutredningen (M 2017:07)


Beteckning : M 2017:07
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2018-11-30
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-09-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:96
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Ardesjö Lundén , Karolina, fr.o.m. 2017-09-14
Expert : Alfredsson, Cecilia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Andersson, Elisabeth, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Carlsson, Anna M, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Damm, Niclas, fr.o.m. 2018-10-08
Expert : Eckerberg, Katarina, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Eriksson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Eriksson, Peder, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Frisk, Michael, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Gerenstein, Thomas, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Gerland, Susanne, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Hjerdt, Niclas, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Hort, Josia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Johansson, Olof, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Josefsson, Anna, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Kjellson, Helena, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Kruse, Joakim, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Lindquist, Ingela, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Löfblad, Roland, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Marissink, Mark, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Näslund, Cecilia, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Renbjer, Gunilla, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Rinnan, Malin, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Sandberg, Thomas, fr.o.m. 2018-12-03
Expert : Sandebjer, Lennart, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Sjöberg, Björn, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Staff, Agneta, fr.o.m. 2018-05-15 t.o.m. 2018-10-04
Expert : Sundby, Jan-Olov, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Sörngård, Peter, fr.o.m. 2018-05-15
Expert : Wickström, Helena, fr.o.m. 2018-05-15
Huvudsekreterare : Leijon, Helén, fr.o.m. 2018-02-01
Sekreterare : Bremdal, Patrik, fr.o.m. 2018-07-16 t.o.m. 2018-12-31
Sekreterare : Leijon, Helén, fr.o.m. 2017-10-01
Sekreterare : Åström, Christer, fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-10-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:96 Översyn av vattenförvaltningens organisation [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Vattenverksamhetsutredningen (M 2012:01) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Vattenverksamhetsutredningen (M 2012:01)


Beteckning : M 2012:01
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 2015-03-25
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-04-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2012:29, dir. 2012:60 och dir, 2013:37
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Löv, Henrik, fr.o.m. 2012-04-04 t.o.m. 2014-06-04
Expert : André, Helena, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-09-30
Expert : Andreasson, Kristin, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Ardesjö Lundén, Karolina, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Björlin, Anette, fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Borg, Christer, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Buckland, Tina, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Carlsson, Anna, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Cornelius, Joanna, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Ekelund, Keijo, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Forslund, Anna, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2013-11-30
Expert : Jacobson, Katarina, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Johansson, Tomas, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Johansson, Walter, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Jonsson, Bengt, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Josefsson, Anna, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Kruse, Joakim, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Lager, Helene, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Marcusson, Anna, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Norlén, Roland, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Nyström, Stefan, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Palmheden, Erika, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2012-11-18
Expert : Peters, Anna, fr.o.m. 2012-11-12 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Sorby, Lennart, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Svedinger, Ingrid, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Stenman, Göran, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Troive, Harald, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Wennberg, Kristian, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Wickström, Ulf, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Åhrling-Rundström, Gun, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Expert : Åsgård, Björn, fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2014-06-04
Sekreterare : Brismo, Li, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2014-06-15
Sekreterare : Dreijer, Kristina, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2014-05-31
Sekreterare : Ericson, Christina, fr.o.m. 2013-08-19 t.o.m. 2014-05-31

Rapporter

SOU 2012:894 kap. 6 § miljöbalken
SOU 2013:69Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler
SOU 2014:35I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman