: : :

Medverkande i utredning : Jesper König

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Jesper König

Utredning som Jesper König medverkat i:

Arbetsgruppen för att utreda elev- och föräldrainflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (U 2003:A) [ Avslutad 2004 ]

Arbetsgruppen för att utreda elev- och föräldrainflytande i förskola, skola och vuxenutbildning (U 2003:A)


Beteckning : U 2003:A
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2006-10-18
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-03-18
Direktiv för
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Wiman, Margareta, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30
Bengtsson, Annika, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30
König, Jesper, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30
Werner, Lars, fr.o.m. 2003-03-18 t.o.m. 2004-10-30

Rapporter

Ds 2003:46Var – dags – inflytande i förskola. Skola och vuxenutbildning
Källa : Sveriges riksdag
Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Omslaget till betänkandet
Ds 2003:46 Var – dags – inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman