: : :

Medverkande i utredning : Jenny Palm

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Jenny Palm

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Jenny Palm medverkat i:

Statens råd för kärnavfallsfrågor – Kärnavfallsrådet (M 1992:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Statens råd för kärnavfallsfrågor – Kärnavfallsrådet (M 1992:A)Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : M 1992:A
Departement : Miljö- och energidepartementet
Senast ändrad : 2019-04-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1992-06-23
Direktiv för rådet, se dir 1992:72, dir. 2009:31 och 2018:18
Lokal : Garnisonen, Karlavägen 102 7 tr., 103 33 Stockholm. Kansli tel. 08-405 24 37, Kanslichef direkt: 08-405 20 94. Kärnavfallsrådets hemsida: www.karnavfallsradet.se
Rådets uppdrag skall anses vara slutfört när regeringen beslutat i anledning av en ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle och högaktivtkärnavfall i Sverige.

Sammansättning


Ordförande : Bråkenhielm, Carl-Reinhold, fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ordförande : Carlsson, Torsten, fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ordförande : Glimelius, Kristina, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-05-31
Ordförande : Odhnoff, Camilla, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Ordförande : Sandström, Rolf, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-31
Vice ordförande : Hilding-Rydevik, Tuija, fr.o.m. 2016-02-09 t.o.m. 2020-06-30
Vice ordförande : Högdahl, Karin, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-12-31
Ledamot : Andersson, Göran, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Ledamot : Andersson-Skog, Lena, fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m. 2019-06-30
Ledamot : Arheimer, Berit, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2010-01-10
Ledamot : Brandberg, Yvonne, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Bråkenhielm, Carl Reinhold, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2013-06-30
Ledamot : Drottz Sjöberg, Britt-Marie, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2003-07-07
Ledamot : Dyrssen, David, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Ledamot : Forsling, Willis, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot : Grape, Sophie, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Gren, Ing-Marie, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Harms-Ringdahl, Mats, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Hilding-Rydevik, Tuija, fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Högdahl, Karin, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Högdahl, Karin, fr.o.m. 2018-12-31 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Jarstad, Anna, fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2011-02-28
Ledamot : Johansson, Lennart, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Kaiserfeld, Thomas, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Karlsson, Mikael, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Knutsson, Gert, fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Lindblad, Inga-Britt, fr.o.m. 2004-03-09 t.o.m. 2009-03-31
Ledamot : Markides, Karin, fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-05-05
Ledamot : Mattsson, Sören, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Nisser, Marie, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-06-30
Ledamot : Palm, Jenny, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Ledamot : Persson, Ingmar, fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2017-12-31
Ledamot : Sandström, Rolf, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Salo, Anneli, fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 2000-02-25
Ledamot : Stigh, Jimmy, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Ledamot : Söderberg, Olof, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1996-09-24
Ledamot : Thunberg, Anne-Marie, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Ledamot : Wene, Clas-Otto, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2014-06-30
Ledamot : Vahlne Westerhäll, Lotta, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig : Hänninen, Hannu, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2019-06-30
Sakkunnig : Persson, Ingvar, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2019-06-30
Sakkunnig : Salo, Anneli, fr.o.m. 2000-02-26 t.o.m. 2001-06-30
Sakkunnig : Söderberg, Olof, fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Carlsson, Torsten, fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2007-06-30
Expert : Norrby, Sören, fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Expert : Rydell, Nils, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30
Expert : Åhagen, Harald, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30
Sekreterare : Andersson, Tor Leif, fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30
Sekreterare : Andersson, Peter, fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2016-12-31
Sekreterare : Cato, Anna, fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-09-14
Sekreterare : Bjarnadottir, Holmfridur, fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-11-14
Sekreterare : Hedberg, Björn, fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2007-06-30
Sekreterare : Lindman, Mats, fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2005-06-30
Sekreterare : Simic, Eva, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-05-31
Sekreterare : Swedin, Johanna, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Biträdande sekreterare : Bergenlöv, Evis, fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2020-06-30
Biträdande sekreterare : Brogan, Karolina, fr.o.m. 2011-08-17 t.o.m. 2012-09-30
Biträdande sekreterare : Milton, Siv, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-06-30
Biträdande sekreterare : Swedin, Johanna, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2016-11-04
Kanslichef : Andersson, Peter, fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14
Kanslichef : Bjarnadottir, Holmfridur, fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2016-08-12
Kanslichef : Hedberg, Björn, fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2008-06-30
Kanslichef : Sanell, Anna, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-01-31
Kanslichef : Simic, Eva, fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2011-06-30
Assistent : Milton, Siv, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-04-30
Assistent : Brogan, Karolina, fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2011-08-16
Assistent : Swedin, Johanna, fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-05-31

Rapporter

SOU 1992:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992
SOU 1993:18Acceptans Tolerans Delaktighet
SOU 1993:67Slutförvaring av använt kärnbränsle ( även utgiven i engelsk översättning "Final Disposal of Spent Nuclear Fuel")
SOU 1995:50Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995
SOU 1995:90Kärnavfall och Miljö (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste and the Environment"
SOU 1996:101Kärnavfall – teknik och platsval (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste – Disposal Technology and Site Selection)
SOU 1997:180Kärnavfall och Beslut
SOU 1998:68Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998")
SOU 1998:130Kärnavfall och Säkerhet
SOU 1999:67KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site-environmental consequence")
SOU 2001:35Kunskapsläget på kärnavfallsområdet, (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2001"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2001:108KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET
SOU 2002:63Kärnavfall – forskning och teknikutveckling ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste – research and technique development")
SOU 2004:67KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLSOMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2004"), finns tre delar av denna rapport
SOU 2004:99Kärnavfall – demokrati och vetenskap
SOU 2004:120KÄRNAVFALL Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet
SOU 2005:47Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället (även utgiven i engelsk översättning Nuclear waste – the barriers, the biosphere and the community
SOU 2005:83Kärnavfall – kostnader och finansiering
Rapport 2006:1Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?
SOU 2007:38Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generations frihet
SOU 2007:38Nuclear Waste State-of-th-Art Report 2007 – responsibility, of current generations
Rapport 2007:1Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den 15 november 2006)
Rapport 2007:2Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:3Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)
Rapport 2007:4Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall – individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)
Rapport 2007:5Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning
Rapport 2007:6Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14-15 mars 2007
Rapport 2007:7Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)
SOU 2008:70Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007
SOU 2008:70Final Disposal of Nuclear Waste. Engelsk översättning av SOU 2009:70
Rapport 2008:1Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)
Rapport 2008:2Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4-5 juni 2008)
Rapport 2008:3Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)
Rapport 2009:3Debatten krig slutförvaring av kärnavfall – en studie av argumentationen
Rapport 2009:4Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments
Rapport 2009:5Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009
SOU 2010:6Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 – utmatningar för slutförvarsprogrammet
SOU 2011:14Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen
Nuclear Waste State of the Art Report 2011 – geology, barriers, alternatives
SOU 2011:50Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program
Rapport 2011:1Bästa möjliga teknik (BAT) – tolkning och användning inom olika avfallsområden
Rapport 2011:2Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen
SOU 2012:7Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haveriet och global utblick
SOU 2011:50The Swedish National Council for Nuclear Wast´s Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´S) RD&D Programme 2010
SOU 2012:7Nuclear Waste State of the Art Report 2012 – long-term safety, accidents and global survey
SOU 2013:11Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ
SOU 2013:11Nuclear Waste state-of-the-art Report – Final repository application under review: supplementary information and alternative futures Translation of SOU 2013:11
SOU 2014:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande
SOU 2014:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014. Research debate, alternatives and decision-making
SOU 2014:12Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013
SOU 2014:42Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013
SOU 2014:42Kärnavfallsrådets yttrande över SUB:s Fud-program 2013
SOU 2015:11Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet
SOU 2015:11Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015. Safeguards, record-keeping and financing for increased safety. Engelsk översättning
SOU 2016:16Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Risker, osäkerheter och framtidsutredningar
SOU 2017:8Rapport: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring
SOU 2017:62Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016
SOU 2018:8Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 32 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:50 Avgifter och högkostnadsskydd inom äldre- och handikappomsorgen [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:18 Acceptans – Tolerans – Delaktighet [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle – KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 92 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1995:90 Kärnavfall och miljö [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1996:101 Kärnavfall – teknik och platsval [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1997:180 Kärnavfall och beslut – rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokalisering av ett slutförvar av använt kärnbränsle [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1998:130 Kärnavfall och säkerhet – Rapport från ett seminarium om säkerhetsanalys av slutförvaring av använt kärnbränsle [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1999:67 Kärnavfall – metod – plats – miljökonsekvens – KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 98 [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet – Del III – Grundvatten i hårt berg – en analys av kunskapsläget [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2001:108 Kärnavfall – nuets ansvar och kommande generationers frihet [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2002:63 Kärnavfall – forskning och teknikutveckling – KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 2001 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:99 Kärnavfall – demokrati och vetenskap [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2004:120 Kärnavfall – Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:47 Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2005:83 Kärnavfall – kostnader och finansiering [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generationers frihet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall – Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2010:6 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2010 – utmaningar för slutförvarsprogrammet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haverier och global utblick [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan underprövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker, osäkerheter och framtidsutmaningar [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 – Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2018:8 Uppdrag: Samverkan 2018 – Många utmaningar återstår [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman