: : :

Medverkande i utredning : Jarmo Lainio På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Jarmo Lainio

Utredning som Jarmo Lainio medverkat i:

Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07) [ Avslutad 2017 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk (U 2016:07)


Beteckning : U 2016:07
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-26
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:116 och dir. 2017:93
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Lainio, Jarmo, fr.o.m. 2017-02-14 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Adell Hellström, Erik, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Brandén, AnneChatrin, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Carlstedt, Anita, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Ernestam, Åsa, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Lanteli, Eva, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Schwartz Hattunen, Tuula, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Stenberg, Gunnar, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Särkijärvi, Daniel, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Utsi, Lars Miguel, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Wikström, Nermina, fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2017-11-15
Expert : Östling, Emma, fr.o.m. 2017-03-24 t.o.m. 2017-11-15
Sekreterare : Nordin, Moa, fr.o.m. 2017-03-27 t.o.m. 2017-11-24
Sekreterare : Pesonen, Sari, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2017-11-24

Rapporter

SOU 2017:91Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman