: : :

Medverkande i utredning : Janna Kokko

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Janna Kokko

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Janna Kokko medverkat i:

Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Sekreterare ]

Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : S 1985:A
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-11
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1985-03-14
Direktiv för
Lokal : Fredsgatan 8. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 10 00
Rådets arbete beräknas pågå till vidare.

Sammansättning


Ordförande : Asplund, Kjell, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ordförande : Göransson, Bertil, fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m. 1986-06-29
Ordförande : Hansson, Lilly, fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m. 1991-06-30
Ordförande : Bengtsson, Gunnar, fr.o.m. 1991-07-01 t.o.m. 2001-08-31
Ordförande : Tarschys, Daniel, fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2011-12-31
Ledamot : Asplund, Kjell, fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Bengtsson, Finn, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Bouveng, Helena, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Ledamot : Edvinsson, Sven-Olof, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Gyberg-Karlsson, Åsa, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Harjapää, Magnus, fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Henriksson, Anders, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Ledamot : Linna, Elina, fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Ledamot : Palm, Veronica, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-10-14
Ledamot : Pålsson Ahlgren, Chatrine, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Quick, Charlotte, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-06-30
Ledamot : Sörenson, Anna-Lena, fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Westerholm, Barbro, fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Ledamot : Åkesson, Anders, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2018-10-24
Sakkunnig : Berge-Kleber, Lars, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2017-12-31
Sakkunnig : Bergschöld, Emil, fr.o.m. 2010-10-15 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Bjurgård, Ingvor, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-05-12
Sakkunnig : Engström, Ingemar, fr.o.m. 2010-01-22 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Färnsten, Martin, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-09-08
Sakkunnig : Granath, Marianne, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2013-05-31
Sakkunnig : Hermerén, Göran, fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Johansson, Ann, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Nilsonne, Åsa, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Olsson, Olle, fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Riberio, Sineva, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Rönngren, Bengt, fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Sahlin, Nils-Eric, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Sandlund, Mikael, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Singer, Anna, fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Stéen, Marie, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Strömberg, Lovisa, fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2013-05-31
Sakkunnig : Wennlund, Elisabet, fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2019-04-30
Sakkunnig : Vestin, Ulrika, fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2015-09-08
Sekreterare : Barrbrink, Lena, fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Eriksson, Lotta, fr.o.m. 2002-01-01
Sekreterare : Kokko, Janna, fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-08-31
Sekreterare : Kreher, Robert, fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-10-31
Sekreterare : Lövtrup, Michael, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-12-31
Sekreterare : Mossler, Karin, fr.o.m. 2017-04-18 t.o.m. 2018-08-12
Sekreterare : Teréus, Helena, fr.o.m. 2014-02-01
Sekreterare : Wilbe Ramsay, Karin, fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2016-06-30
Sekreterare : Westberg, Febe, fr.o.m. 2010-03-29 t.o.m. 2014-10-31

Rapporter

2016Avlagda publikationer/yttranden
2016-11-23 SkrivelseSponsring av offentlig finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter
2016-11-14 RapportEtiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning
2016-10-31 Remissvar ang. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)
2016-10-27 Remissvar ang.Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)
2016-10-26Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet
2016-10-26 Remissvar ang.Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)
2016-10-20 UttalandeMedicinska åldersbedömningar i asylprocessen – etiska aspekter
2016-09-26 Remissvar ang.Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) (Dnr. U2016/02289/F)
2016-09-26 Remissvar ang.Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (Ds 2016:11) (Dnr. 22016/03366/FS)
2016-08-26Etisk analys av skakvåld
2016-08-25 Remissvar ang.Socialstyrelsens rapport. Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller
2016-06-14 Remissvar ang.Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1
2016-05-27 Remissvar ang.Effektiv vård (SOU 2016:2)
2016-05-20 Remissvar ang.Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. (SOU 2015:100)
2016-05-18 Smer kommenterar 2016:1Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård
2016-04-08 Remissvar ang.Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden inom vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)
2016-03-11 Remissvar ang.Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)
2016-02-17 UttalandeSchablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter
Konferenser och seminarier
2016-12-08 Etikdagen 2016Självbestämmande, läkarassisterat självmord och god vård vid livets slut
2016-10-20 Etikprismottagarens symposium 2016How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody's life? Hard choices, QALYs and ethics
2016-09-09Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health
2016-07-07Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar
2016-07-07Vem vill bli 150 år?
2016-07-05Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Etiksamtal den 5 juli Visby
2016-07-04Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?
2016-07-04Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk uppstramning?
2016-03-21 Ungdomsdialog:Egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar
2015Avlagda dokumenttyper/publikationer
2015-12-16 RapportADHD – etiska utmaningar, rapport 2015:2
2015-11-27 BokTankar om medicinsk etik. 30 år med Statens medicinsk etiska råd
2015-11-20 Remissvar ang.Rapport från Bergwallkommissionen (SOU 2015:52)
2015-11-18 Remissvar ang.Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS)
2015-10-27 Remissvar ang.Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)
2015-10-22 RapportAnalys av foster-DNA i kvinnans blod: icke invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter. Smer 2015:1
2015-09-07 Remiss ang.Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)
2015-06-16 Remissvar ang.Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)
2015-07-10 Smer kommenterar 2015:1Tekniken (CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet)
2015-05-18 Remissvar ang.Läkemedelsverket regeringsuppdrag om homoepatiska Läkemedel
2015-01-16 Remissvar ang.Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:29) om ekonomiska utvärderingar
2015-02-24 Remissvar ang.Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)
2015-02-19 RapportRobotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter 2014:2
2015-01-29 RapportMed- och egenfinansiering i vården- etiska aspekter. 2014:1
Konferenser och seminarier
Flera konferenser och seminarier.
2014
Avlagda dokumenttyper/pubikationer
2014-12-01 Smer kommentarer 2014:2Hjärndoping – kognitiv prestationshöjning hos friska personer
2014-11-21 Remissvar ang.Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)
2014-10-24 Remissvar ang.Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)
2014-09-30 Remissvar ang.Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)
2014-09-15 Remissvar ang.Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden" (Rapport)
2014-0-18 Comments on a Working document on research on biological materials of human origin from the Committee on Bioethics (DH-BIO), Council of Europe, (DH-BIO/INF (3014) 3)
2014-06-19 Remissvar ang.En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)
2014-06-11 Remissvar ang.Vaccination mot hepatit B
2014-05-23 Remissvar ang.Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori
2014-05-08 Smer kommenterar 2014:1Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap
2014-04-23 Remissvar ang.Starka tillsammans (SOU 2013:87)
2014-03-25 Remissvar ang.Säker utveckling! Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (Betänkande)
Konferenser och seminarier
Flera konferenser och seminarier
2013
Avlagda dokumenttyper/publikationer
2013-12-12 Smer kommenterar 2013:3Individanpassad medicin – möjligheter och risker
2013-12-02 Remissvar ang.Åtgärder för främjande av reproduktionsförmågan hos unga
2013-11-14 Rapport 2013:2Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter
2013-09-19 Remissvar ang.Rätt information delbetänkande (SOU 2013:45)
2013-09-18 RemissvarModell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening
2013-05-22 Smer kommenterar 2013:2Analys av arvsmassan med NGS – i sjukvård, forskning och direkt till individen
2013-04-24 BrevSederingsterapi på patientens begäran
2013-04-08 Synpunkter ang.Delning av förslag till lagrådsremiss och register för viss forskning
2013-03-25 Smer kommenterar 2013:1Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer
2013-02-28 RapportAssisterad befruktning – etiska aspekter, 2013:1
2013-02-25 Remissvar ang.Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75)
2013-02-15Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning
Konferenser och seminarier
Flera konferenser och seminarier.
2012
Avlagda dokumenttyper/publikationer
2012-11-21 Remissvar ang.Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)
2012-11-13 Remissvar ang.Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)
2012-11-12 Remissvar ang.Promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning
2012-09-21 SkrivelseJuridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet
2012-09-21 Remissvar ang.Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)
2012-09-21 Remissvar ang.Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)
2012-09-21 Remissvar ang.Gör det enklare! (SOU 2012:33)
2012-09-21 Remissvar ang.Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:1)
2012-08-24 Remissvar ang.Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)
2012-08-16 Remissvar angRegisterdata för forskning (SOU 2012:36)
2012-06-29 Remissvar ang.Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F)
2012-06-20 Remissvar ang.Genomförande v ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (Ds 2012:16)
2012-03-26 BrevInför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene
2012-03-23 Remissvar ang.Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänstern (SOU 2010:45)
Konferenser och seminarier
Fler konferenser och seminarier.
Konferenser och seminarier
2017-03-16Seminarium med Rifo – Neuroetik: Elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat
2017-06-15Seminarium med det norska Bioteknologirådet Åpent möte om eggdonasjon i Norge og Sverige
2017-07-03Etiksamtal i Visby Dödshjälp. Hur kommer vi vidare i debatten?
2017-07-04Etiksamtal i Visby De är här för att stanna! Digitala vårdcentraler idag och i framtiden
2017-07-04Etiksamtal i Visby Tveeggad sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot och behandling eller farlig forskning?
2017-07-05Seminarium i Visby tillsammans med Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet Är läkemedelsföretagen schysta som delar ut gratis medicin eller ger det oetiska prioriteringsproblem?
2017-11-30Seminarium med Arbetets museum, Tekniska museet och Institutet för framtidsstudier Hur ska vi jobba och leva i en automatiserad värld? – svensk konkurrenskraft, framgångsfaktorer och etikfrågor
2017-12-07Etikdagen 2017 Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? Flera ytterligare konferenser och seminarier
Rådet har avgett
2017 Avlagda publikationer/yttranden
2017-03-13Smer kommentarer 2017:1 Reduktion av antalet foster
2017-03-22Remissvar avseende Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet
2017-03-27Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp
2017-04-28Remissvar avseende Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)
2017-06-14Den kvanifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa. SMER 2017:1
2017-07-07Remissvar avseende betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)
2017-07-07Remissvar avseende betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)
2017-07-07Remissvar avseende Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14)
2017-07-11Yttrande till Folkhälsomyndigheten: HPV-vaccination av pojkar – etiska aspekter
2017-09-15Remissvar avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
2017-10-02Remissvar avseende betänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)
2017-10-18Remissvar ang. betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)
2017-10-27Remissvar avseende betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
2017-11-02Uttalande om den nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini
2017-11-20Dödshjälp. En kunskapssammanställning Smer 2017:2
2017-11-29Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter
2017-12-11Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forksningsändamål (SOU 2017:50)
Anordnande konferenser och seminarier
2018-12-06Smers Etikdag 2018: Artificiell inteligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar
2018-10-25Peter Strangs etikprisseminarium om behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling
2018-10-10Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik i samarbete med Swedish Medtech
2018-07-04Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart? Etiksamtal, Almedalsveckan
2018-07-03Barn med livstecken efter sena aborter- ett etiskt dilemma? Etiksamtal, Almedalsveckan
2018-07-02AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna? Etiksamtal Almedalsveckan
2018-04-12Hälso- och sjukvård för frihetsberövande – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman. Elisabeth Rynnings etikprisseminarium
Avlagda publikationer och yttranden 2018
2018-12-20Skrivelse till Justitiedepartementet. Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen
2018-12-14Remissvar ang. Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)
2018-11-28Uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter genredigering av kärn-DNA:t
2018-11-23Remissvar Betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)
2018-11-12Remissvar Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU biobanken
2018-09-24Remissvar avseende promemorian En sexåring utbildning för läkarexamen
2018-09-02Skrivelse till Sveriges kommuner och landsting om att skapa en nationell funktion för etikfrågor
2018-06-12Uttalande tillsammans med andra nationella etikråd: 12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for Action
2018-06-18Remissvar avseende departementspromemorian Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11)
2018-06-08Remissvar avseende betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:04)
2018-06-07Skrivelse till Socialdepartementet: Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan
2018-05-21Remissvar avseende Beslutsunderlag från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
2018-05-05Skrift: ETIK – en introduktion, 1989. Omarbt. uppl. 2018
2018-04-19Remissvar avseende betänkandet För barnens bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)
2018-04-16Remissvar avseende betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)
2018-04-03Yttrande: Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt – etiska aspekter
2018-02-28Remissvar avseende betänkandet Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
2018-02-21Remissvar avseende betänkandet Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)
2018-02-20Remissvar avseende departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)
2018-02-02Konferensrapport: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? Dokumentation av Smers Etikdag 2017
2018-01-01Remissvar avseende kompletterande PM till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
2019:2Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman