: : :

Medverkande i utredning : Jan Persson På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Jan Persson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Jan Persson medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation (N 2018:03) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation (N 2018:03)


Beteckning : N 2018:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-09
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:54
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 juni 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Nilsson, Jennie, fr.o.m. 2018-06-20 t.o.m. 2019-02-28
Särskild utredare : Nordlöf, Gunilla, fr.o.m. 2019-03-01
Expert : Ageberg, Erik Gustaf, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Bäck, Catharina, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Dippel, Victoria, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Eriksson, Hans, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Germundsson, Eva-Lotta, fr.o.m. 2019-05-01
Expert : Irewo, Erik, fr.o.m. 2018-08-29 t.o.m. 2019-04-30
Expert : Jakobsson, Stina, fr.o.m. 2018-08-29 t.o.m. 2019-01-06
Expert : Kristensson, Elisabeth, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Lorentzi, Ulrika, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Lundahl, Katarina, fr.o.m. 2019-01-07
Expert : Norlin, Pernilla, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Persson, Jan, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Sjölander, Erik, fr.o.m. 2018-08-29
Expert : Vejsiu, Altin, fr.o.m. 2019-02-01
Expert : Åkesson, Esbjörn, fr.o.m. 2018-08-29
Sekreterare : Ljungnerg, Lena, fr.o.m. 2019-01-01
Sekreterare : Strömberg, Ingrid, fr.o.m. 2018-09-03
Sekreterare : Vejsiu, Altin, fr.o.m. 2018-09-17 t.o.m. 2019-01-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03) [ Avslutad 2018 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om bostadsbyggande på statens fastigheter (N 2017:03)


Beteckning : N 2017:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2018-08-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:7
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare/Samordnare : Nilsson, Elisabeth, fr.o.m. 2017-01-26 t.o.m. 2018-02-15
Sakkunnig : Ahlstrand, Sophie, fr.o.m. 2017-04-04
Sakkunnig : Tejpar, Johan, fr.o.m. 2017-04-04
Huvudsekreterare : Sveningsson, Sofie, fr.o.m. 2017-03-07 t.o.m. 2018-02-28
Sekreterare : Jansson, Lars, fr.o.m. 2017-02-12 t.o.m. 2018-02-15
Sekreterare : Persson, Jan, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-02-15
Sekreterare : Remmare, Per-Olof, fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-02-15

Rapporter

SOU 2017:71Bostäder på statens mark – en möjlighet?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2017:71 Bostäder på statens mark – en möjlighet? [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Grupptalanutredningen (Ju 1991:04) [ Avslutad 1995 ] [ Sakkunnig ]

Grupptalanutredningen (Ju 1991:04)


Beteckning : Ju 1991:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-03-13
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1991:59.
Lokal : Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/35 58 55, direktval 040/35 58 70 (sekreteraren)

Sammansättning


Lindblom, Per Henrik t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Bjällås, Ulf t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Blomstrand, Severin t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Dolk, Göran t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Eklycke, Lars t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Gustafsson, Annika t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Lavén, Håkan, fr.o.m. 1994-01-24 t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Michanek, Gabriel t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Persson, Jan t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Renmyr, Maria t.o.m. 1995-01-31
Sakkunnig : Utterström, Thomas t.o.m. 1995-01-31
Sekreterare : Nordh, Robert t.o.m. 1995-01-31

Rapporter

SOU 1994:151Grupprättegång, del A, B och C
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:59
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:151 Grupprättegång – Del A-C [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman