: : :

Medverkande i utredning : Jan Carling

Sök kontaktuppgifter till Jan Carling på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Jan Carling

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Jan Carling medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen om kartläggning och utvärdering av skolans ledningsstruktur (U 2003:03) [ Avslutad 2004 ] [ Expert ]

Utredningen om kartläggning och utvärdering av skolans ledningsstruktur (U 2003:03)


Beteckning : U 2003:03
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2005-03-07
Status : Avslutad 2004
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:36 och dir. 2004:66
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Jonasson, Lennart, fr.o.m. 2003-04-03 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Carling, Jan, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Grosin, Lennart, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Hagman, Tom, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Hammarberg, Margareta, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-09-20
Expert : Jörbeck, Agneta, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Lindell, Christian, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Palmberg, Margareta, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Reinolf, Per, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Söderström, Magnus, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Wirén, Ann-Katrin, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Wirmark, Gudrun, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Expert : Ängmo, Helen, fr.o.m. 2003-05-20 t.o.m. 2004-11-30
Sekreterare : Berg, Harald, fr.o.m. 2004-08-15 t.o.m. 2004-11-30
Sekreterare : Seyler, Hans, fr.o.m. 2003-06-01 t.o.m. 2004-05-14
Assistent : William-Olsson, Malin, fr.o.m. 2003-06-01 t.o.m. 2004-11-30

Rapporter

SOU 2004:116Skolans ledningsstruktur – Om styrning och ledning i skolan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2003:36
Dir. 2004:66
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:116 Skolans ledningsstruktur – Om styrning och ledning i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
FOI-utredningen (Fö 2002:04) [ Avslutad 2003 ] [ Särskild utredare ]

FOI-utredningen (Fö 2002:04)


Beteckning : Fö 2002:04
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-04
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2002-06-13
Direktiv för utredningen, se dir. 2002:42 och dir. 2003:51
Lokal : Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 405 10 00
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2004.

Sammansättning


Särskild utredare : Carling, Jan, fr.o.m. 2003-01-01
Särskild utredare : Petersson, Ingrid, fr.o.m. 2002-06-13 t.o.m. 2002-12-20
Sakkunnig : Ferlin, Anna, fr.o.m. 2003-02-19
Sakkunnig : Johnsson, Mats, fr.o.m. 2003-02-19
Sakkunnig : Ladeborn, Joakim, fr.o.m. 2003-02-19
Sakkunnig : Toikka, Silva, fr.o.m. 2003-02-19
Expert : Elger, Hans, fr.o.m. 2003-02-19
Expert : Lignell-Jacobsson, Maria, fr.o.m. 2003-02-19
Expert : Pettersson, Göran, fr.o.m. 2003-02-19
Expert : Marklund, Göran, fr.o.m. 2003-09-01
Expert : Sandström, Madelene, fr.o.m. 2003-02-19 t.o.m. 2003-08-31
Expert : Sjögren, Anneli, fr.o.m. 2003-02-19
Expert : Stern, Peter, fr.o.m. 2003-02-19
Sekreterare : Brege, Lennart, fr.o.m. 2003-09-25
Sekreterare : Linna-Angestav, Maria, fr.o.m. 2003-02-19 t.o.m. 2003-10-12

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2002:42
Dir. 2003:51
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2004:41 Totalförsvarets forskningsinstitut – En översyn [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen om export av statligt förvaltningskunnande (Ju 1999:03) [ Avslutad 2000 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen om export av statligt förvaltningskunnande (Ju 1999:03)


Beteckning : Ju 1999:03
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2001-02-26
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-03-25
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:24
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Carling, Jan, fr.o.m. 1999-03-25 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Färm, Håkan, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Garcia Berg, Lena, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 2000-01-31
Sakkunnig : Johansson, Birgitta, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Lindström, Lennart, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Löfstrand, Ingvar, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 2000-03-31
Sakkunnig : Sahlin, Michael, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 2000-03-31
Expert : Leijonhufvud, Agneta, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-03-31
Sekreterare : Hedenskog, Magnus, fr.o.m. 1999-05-25 t.o.m. 2000-04-30

Rapporter

SOU 2000:27Export av statligt förvaltningskunnande
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:24
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:27 Export av statligt förvaltningskunnande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Mykok-utredningen (Fi 1998:09) [ Avslutad 1998 ]
Mykok-utredningen (Fi 1998:09)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1998:54.
Medverkande :
Jan Carling, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Lennart Gustafsson, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Margareta Hammarberg, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Peter Hellberg, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Astrid Nensén, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Carl-Gunnar Peterson, fr.o.m. 1998-09-01
Expert : Lennart Ståhle, fr.o.m. 1998-09-01
Sekreterare : Per Stengård, fr.o.m. 1998-09-01
Ingegerd Häller, fr.o.m. 1998-09-14
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:54
Genomförandekommittén (Fi 1993:05) [ Avslutad 1994 ] [ Ordförande ]

Genomförandekommittén (Fi 1993:05)


Beteckning : Fi 1993:05
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-25
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:9.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Carling, Jan
Ledamot : Helander, Monica
Ledamot : Klevmarken, Anders
Expert : Hultkvist, Anders
Expert : Lingwall, Per Olof
Expert : Marklund, Inger
Expert : Taube, Adam
Sekreterare : Eklöf, Jan
Sekreterare : Loogna, Barbro

Rapporter

Delrapport 1, sekretariatsrapport
Överlämnad den 13 april 1993
Delrapport 2, kommittérapport
Överlämnad den 28 oktober 1993
SOU 1994:1Ändrad ansvarsfördelning för
den statliga statistiken
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:9
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:1 Ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman