: : :

Medverkande i utredning : Ingemar Källberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Ingemar Källberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Ingemar Källberg medverkat i:

Utredningen (In 1997:03) om introduktion för nyanlända invandrare samt en ny myndighetsstruktur för det integrationspolitiska området [ Avslutad 1997 ] [ Sekreterare ]

Utredningen (In 1997:03) om introduktion för nyanlända invandrare samt en ny myndighets- struktur för det integrationspolitiska området


Beteckning : In 1997:03
Departement : Inrikesdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1997:10.
Lokal :
01

Sammansättning


Bylund, Bo, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30
Ledamot : Gaffari, Zarah, fr.o.m. 1997-01-16
Sakkunnig : Hammarberg, Björn, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30
Sakkunnig : Johansson, Lars G, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30
Sakkunnig : Lindström, Ulrika, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30
Expert : Ringborg, Pontus, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30
Expert : Ornbrant, Birgitta, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30
Expert : Westerberg, Anders, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30
Sekreterare : Källberg, Ingemar, fr.o.m. 1997-01-16 t.o.m. 1997-05-30

Rapporter

SOU 1997:82Lika möjligheter
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:10
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:82 Lika möjligheter [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman