: : :

Medverkande i utredning : Inge Kristensson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Inge Kristensson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Inge Kristensson medverkat i:

Kommittén (Ku 1993:01) om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken [ Avslutad 1995 ] [ Huvudsekreterare ]

Kommittén (Ku 1993:01) om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken


Beteckning : Ku 1993:01
Departement : Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-22
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1993:1 och dir. 1994:129.
Lokal : Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepar- tementet, 103 33 Stockholm.
01

Sammansättning


Ordförande : Wirtén, Rolf t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Backlund, Rune t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Biörsmark, Karl-Göran t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Björnemalm, Maud t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Blomberg, Leif t.o.m. 1994-10-07
Ledamot : von, Gustaf t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : de, Sten t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Johansson, Lars, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Lundqvist, Eric t.o.m. 1994-11-24
Ledamot : Lövdén, Lars-Erik t.o.m. 1993-12-14
Ledamot : Moquist, Lars t.o.m. 1994-11-24
Expert : Almqvist, Per t.o.m. 1994-11-24
Expert : Arenbro, Ewa t.o.m. 1994-09-14
Expert : Bystedt, Ulla t.o.m. 1994-11-24
Expert : Cederberg, Ingemar t.o.m. 1994-11-24
Expert : Fürth, Thomas t.o.m. 1994-11-24
Expert : Gustafsson, Charlotta, fr.o.m. 1994-06-14 t.o.m. 1994-11-24
Expert : Hyltenstam, Kenneth t.o.m. 1994-11-24
Expert : Johansson, Karl-Axel t.o.m. 1994-11-24
Expert : Johansson, Lars G. t.o.m. 1994-11-24
Expert : Karlberg, Peter t.o.m. 1994-11-24
Expert : Lundgren, Ulf P. t.o.m. 1994-11-24
Expert : Pettersson, Åsa t.o.m. 1994-11-24
Expert : Qvarfort, Anne-Marie t.o.m. 1994-11-24
Expert : Ranland, Bengt t.o.m. 1994-11-24
Expert : Rollén, Berit t.o.m. 1994-11-24
Expert : Wigzell, Kerstin t.o.m. 1994-11-24
Huvudsekreterare : Kristensson, Inge t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Hammarberg, Björn t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Ornbrant, Birgitta t.o.m. 1994-12-31
Ekroth, Petra, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1994-12-31

Rapporter

SOU 1993:113Invandring och asyl i teorin och
praktik en jämförelse mellan 12 länders politik.
Regeringen beslutade den 24 november 1994 att
kommittén skall upphöra.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1993:1
Dir. 1994:129

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman