Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Helene Karlström

Sök kontaktuppgifter till Helene Karlström på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Helene Karlström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Helene Karlström medverkat i:

Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Kretsloppsdelegationen (M 1993:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : M 1993:A
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1993-08-31
Direktiv för se dir. 1993:67, dir. 1995:23 och dir. 1996:87.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Daléus, Lennart t.o.m. 1998-06-30
Vice ordförande : Lönnroth, Måns, fr.o.m. 1994-11-11 t.o.m. 1995-06-19
Vice ordförande : Stenberg, Åsa, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Kohls, Lisbeth t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Larsson, Peter, fr.o.m. 1994-11-17 t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Modig, Staffan t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Mäler, Karl-Göran t.o.m. 1994-05-31
Ledamot : Olsson, Ingrid t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Rasmuson, Ulrika t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Ryding, Sven-Olof t.o.m. 1998-06-30
Ledamot : Wallgren, Björn t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bjurström, Lars, fr.o.m. 1995-06-20 t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Bucht, Bengt. direktör t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Hedman, Gunnel t.o.m. 1994-10-09
Sakkunnig : Högberg, Sverker t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Melin, Agneta t.o.m. 1996-11-30
Sakkunnig : von, Fredrik t.o.m. 1998-06-30
Sakkunnig : Smith, Eva, fr.o.m. 1996-12-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Abresparr, Egon, fr.o.m. 1995-04-01 t.o.m. 1997-12-31
Expert : Arell, Lars, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Aspegren, Anita t.o.m. 1998-06-30
Expert : Blix, Kerstin t.o.m. 1996-04-30
Expert : Eberhardt, Agneta, fr.o.m. 1997-11-01 t.o.m. 1998-01-31
Expert : Lenas, Börje, fr.o.m. 1995-10-16 t.o.m. 1997-03-14
Expert : Mårtensson, Kristina, fr.o.m. 1994-02-01 t.o.m. 1997-09-14
Expert : Norrthon, Petter, fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 1998-03-31
Expert : Schwartz, Birgitta, fr.o.m. 1997-08-04 t.o.m. 1998-06-30
Expert : Selander, Anna, fr.o.m. 1998-04-07 t.o.m. 1998-06-18
Expert : Stridh, Håkan, fr.o.m. 1998-04-13 t.o.m. 1998-04-27
Expert : Näslund, Siv t.o.m. 1998-07-31
Sekreterare : Karlström, Helene, fr.o.m. 1994-03-01 t.o.m. 1995-01-31
Hagman, Eivor, fr.o.m. 1993-11-22 t.o.m. 1998-09-30

Rapporter

SOU 1994:104PVC – en plan för att undvika
miljöpåverkan
Rapport 1994:1Producentansvar för däck i Sverige
Rapport 1994:2Kretslopp en miljöstrategi
Rapport 1994:3Kretslopp – ett hopp (särtryck
ur 1994:2)
Rapport 1994:4Material- och varuströmmar
Rapport 1995:5Green Goods
(Rapport 1995:6 Materialstrategi för kretslopps-
samhället
Rapport 1995:7Kretslopp – en miljöstrategi
Andra delrapporten
Rapport 1995:8Producentansvar för elektroniska
Delrapport
Rapport 1995:9Förslag till producentansvar för
uttjänta bilar i Sverige
Rapport 1995:10Marknad för kretslopp
Rapport 1996:11Producentansvar i byggsektorn
Rapport 1996:12Producentansvar för elektriska
och elektroniska produkter
Rapport 1997:13Hållbart så klart – en
kretsloppsstrategi
Rapport 1997:14Strategi för kretsloppsanpassade
material och varor
Rapport 1997:15Producentansvar för möbler
Rapport 1997:16Sustainable Attainable
Rapport 1997:17Faktor 10 – en väg till
hållbar utveckling
Rapport 1997:18Hållbara varor
Rapport 1997:19Producentansvar för varor
Rapport 1998:20Biomassa – en nyckelresurs
Rapport 1998:21Faktor 10 (ej klar
Rapport 1998:22Bygga och bo i framtiden
Rapport 1998:23Företag i kretslopp – en
lägesredovisning av företagens kretsloppsanpassning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:104 PVC – en plan för att undvika miljöpåverkan [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman