Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Håkan Söderberg

Sök kontaktuppgifter till Håkan Söderberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Håkan Söderberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Håkan Söderberg medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 2007:15) [ Avslutad 2009 ] [ Expert ]
Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 2007:15)
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:132
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag
SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.
Medverkande :
Särskild utredare : Carl Svernlöv, advokat, fr.o.m. 2007-10-05 t.o.m. 2009-04-30
Sakkunnig : Kent Ivarsson, ämnesråd, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-05-13
Sakkunnig : Annica Sandberg, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Sakkunnig : Rolf Skog, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Sakkunnig : Louise Thorfinn, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-01-30
Expert : Roland Andersson, vice överåklagare, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Anders Berg, rättslig expert, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2008-02-14
Expert : Urban Engerstedt, chefsjurist, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Annika Fritsch, sakkunnig i skatte- och bolagsrätt, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Marie Holmberg-Lüning, bankjurist, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Eva Hägg, advokat, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Anna Johansson, projektledare för företagsinformation, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Per Nordström, chefsjurist, fr.o.m. 2007-10-23 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Eva Persson, chefsjurist, fr.o.m. 2008-08-19 t.o.m. 2009-04-15
Expert : Håkan Söderberg, rättslig expert, fr.o.m. 2008-02-15 t.o.m. 2009-04-15
Sekreterare : Therese Larsson, hovrättsassessor, fr.o.m. 2007-12-01 t.o.m. 2009-05-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:132 Ett enklare aktiebolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen om Finansiering m.m. av radio och TV i allmänhetens tjänst (Ku 2003:02) [ Avslutad 2005 ] [ Expert ]
Utredningen om Finansiering m.m. av radio och TV i allmänhetenstjänst (Ku 2003:02)
Departement : Utbildnings- och kulturdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-10-09
Direktiv för utredningen, se dir. 2003:120 och dir. 2004:68
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:2 Radio och TV i allmänhetens tjänst - Finansiering och skatter
Medverkande :
Särskild utredare : Ulf Larsson, f.d. generaldirektör, fr.o.m. 2003-10-13 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Inga-Lill Askersjö, kansliråd, fr.o.m. 2003-12-18 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Filippa Arvas Olsson, departementssekreterare, fr.o.m. 2003-12-18 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Ann-Jeanette Eriksson, kansliråd, fr.o.m. 2003-12-19 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Claes-Göran Gustavsson, utredare, fr.o.m. 2004-01-13 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Sune Jansson, skattedirektör, fr.o.m. 2004-01-27 t.o.m. 2004-08-23
Expert : Peder Liljeqvist, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2004-07-19 t.o.m. 2005-01-31
Expert : Håkan Söderberg, rättslig expert, fr.o.m. 2004-08-24 t.o.m. 2005-01-31
Huvudsekreterare : Ulrika Hansson, fr.o.m. 2003-12-08 t.o.m. 2005-01-31
Bitr. sekreterare : Louise Beskow, fr.o.m. 2004-01-12 t.o.m. 2005-02-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2005:2 Radio och TV i allmänhetens tjänst – Finansiering och skatter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fi 1997:09) om översyn av reglerna för beskattning av fåmansföretag och delägare m.fl. i sådana företag (Stoppregelutredningen) [ Avslutad 1998 ] [ Expert ]
Utredningen (Fi 1997:09) om översyn av reglerna för beskattning av fåmansföretag och delägare m.fl. i sådana företag (Stoppregelutredningen)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1998
Direktiv för se dir. 1997:70.
Utredningen har avgett :
SOU 1998:116 Stoppreglerna Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Stig von, fr.o.m. 1997-05-01
Expert : Ellen Bramness, fr.o.m. 1997-06-25 t.o.m. 1997-12-31
Expert : Mats Fagerlund, fr.o.m. 1998-01-12
Expert : Olle Halldorf, fr.o.m. 1997-06-25
Expert : Gunnar Johansson, fr.o.m. 1997-06-25
Expert : Fredrik Lundqvist, fr.o.m. 1997-06-25
Expert : Ingrid Melbi, fr.o.m. 1997-06-25
Expert : Claes Norberg, fr.o.m. 1997-06-25
Expert : Håkan Söderberg, fr.o.m. 1997-06-25
Expert : Mathias Ternell, fr.o.m. 1997-06-25 t.o.m. 1997-12-31
Sekreterare : Siiri Vaks, fr.o.m. 1997-06-23 t.o.m. 1998-11-08
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1998:116 Stoppreglerna [ pdf |Paragraftecken ]
Kapitalförlustutredningen (Fi 1994:07) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]
Kapitalförlustutredningen (Fi 1994:07)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1994:64.
Utredningen har avgett :
SOU 1995:137 Kapitalförluster och organisations- kostnader vid beskattningen Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Peter Wennerholm, kammarrättslagman
Expert : Lars Bergendal, kammarrättsassessor
Expert : Jan-Mikael Bexhed, chefjurist
Expert : Ellen Bramness, departementssekreterare
Expert : Gunnar Johansson, direktör
Expert : Lena Lagercrantz, kammarrättsassessor
Expert : Peter Melz, professor
Expert : Christina Otto, kammarrättsassessor, t.o.m. 1995-01-11
Expert : Håkan Söderberg, avdelningsdirektör
Sekreterare : Raymond Grankvist, kammarrättsassessor
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:137 Kapitalförluster och organisationskostnader vid beskattningen [ pdf |Paragraftecken ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman