Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Gunnel Wennberg På Wikipedia
( Tänk på att flera personer kan ha samma namn )

Sök kontaktuppgifter till Gunnel Wennberg på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Gunnel Wennberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Gunnel Wennberg medverkat i ( 5 st. ):

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08) [ Avslutad 2008 ] [ Ledamot ]

Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)


Beteckning : Ju 2007:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2009-02-26
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-06-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:93
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Heuman, Sigurd, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Bergström, Margareta, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Carlström, Ville, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Ehrenberg-Sundin, Barbro, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Granhag, Pär Anders, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Jacobsson, Jörn, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Johansson, Ylva, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-03
Ledamot : Jonsson, Peder, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-08-21
Ledamot : Jäderblom, Helena, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Lindstrand, Thomas, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Ramberg, Anne, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Thor Jonzon, Petra, fr.o.m. 2008-08-22 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Thorblad, Barbro, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-10-15
Ledamot : Weibull, Lennart, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Ledamot : Wennberg, Gunnel, fr.o.m. 2007-09-19 t.o.m. 2008-12-02
Expert : Sörlin, Marie, fr.o.m. 2008-04-01 t.o.m. 2008-06-30
Sekreterare : Bohlin, Fredrik, fr.o.m. 2007-10-01 t.o.m. 2008-12-31
Biträdande sekreterare : Pälvärinne, Joel, fr.o.m. 2008-05-26 t.o.m. 2008-08-24
Biträdande sekreterare : Rönnerstrand, Björn, fr.o.m. 2008-08-25 t.o.m. 2008-09-25
Biträdande sekreterare : Rönnerstrand, Björn, fr.o.m. 2008-10-13 t.o.m. 2008-10-19

Rapporter

SOU 2008:106Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:93 Förtroende och kvalitet i domstolarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skrothandelsutredningen (N 1996:01) [ Avslutad 1997 ]

Skrothandelsutredningen (N 1996:01)


Beteckning : N 1996:01
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:1.
Lokal :
0

Sammansättning


Wennberg, Gunnel, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Arvidsson, John, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Axelsson, Gustaf, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Carp, Stefan, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Dyrke, Ulrika, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-02-16
Expert : Knutsson, Bo, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Olsson, Cecilia, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Lindbäck, Christina, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Römpötti, Marie, fr.o.m. 1997-02-17 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Silbermann, Herbert
Sekreterare : Svensson, Per-Anders, fr.o.m. 1996-05-29 t.o.m. 1997-08-15

Rapporter

SOU 1997:89Handeln med skrot och begagnade varor
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:89 Handeln med skrot och begagnade varor [ pdf |Paragraftecken ]
Utredning (Ju 1994:J) om vilka åtgärder som kan förbättra situationen för vittnen och målsäganden i domstol samt lämna de förslag som kan anses motiverade i detta hänseende [ Avslutad 1995 ]
(Ju 1994:J) vilka åtgärder som kan förbättra situa- tionen för vittnen och målsäganden i domstol samt lämna de förslag som kan anses motiverade i detta hänseende
Departement : Justitiedepartementet
Status : Avslutad 1995
Utredningen har avgett :
Ds 1995:1 Vittnen och målsägande i domstol. Uppdraget är därmed slutfört.
Medverkande :
Gunnel Wennberg, lagman, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1995-01-13
Ledamot : Ella Nyström, hovrättsråd, fr.o.m. 1994-08-15 t.o.m. 1995-01-13
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( Ds ) :

Ds 1995:1
1993 års Rättshjälpsutredningen (Ju 1993:08) [ Avslutad 1995 ] [ Expert ]

1993 års Rättshjälpsutredningen (Ju 1993:08)


Beteckning : Ju 1993:08
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1996-04-26
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 1000 direktval 08-405 4781. Direktiv för utredningen, se dir. 1993:77 och dir. 1994:81. Utredningen har avgett (SOU 1995:81) Ny rättshjälpslag Uppdraget är därmed slutfört.
0

Sammansättning


Ekeberg, Karl-Gunnar, fr.o.m. 1994-10-28 t.o.m. 1995-11-30
Heckscher, Sten t.o.m. 1994-10-27
Sakkunnig : Orrhede, Björn t.o.m. 1994-10-16
Expert : Andersson, Alf, fr.o.m. 1994-09-01 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Bladh, Karl-Axel t.o.m. 1995-08-31
Expert : Gustafson, Leif, fr.o.m. 1995-04-11 t.o.m. 1995-08-31
Expert : Jonasson, Hans-Erik t.o.m. 1995-08-31
Expert : Moberg, Staffan t.o.m. 1995-08-31
Expert : Ranland, Bengt t.o.m. 1995-08-31
Expert : Renfors, Cecilia t.o.m. 1995-08-31
Expert : Ström, Lena t.o.m. 1995-08-31
Expert : Wennberg, Gunnel t.o.m. 1995-08-31
Expert : Westberg, Peter t.o.m. 1995-02-23
Sekreterare : Sverne, Ebba t.o.m. 1995-08-31

Rapporter

SOU 1995:81Ny rättshjälpslag
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:81 Ny rättshjälpslag och andra bestämmelser om rättsligt bistånd [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Ku 1992:08) om översyn av reglerna om utvisning på grund av brott m.m. (Utvisningsutredningen) [ Avslutad 1994 ]

Utredningen (Ku 1992:08) om översyn av reglerna om utvisning på grund av brott m.m.(Utvisningsutredningen)


Beteckning : Ku 1992:08
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 1995-02-21
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för
Lokal :
0

Sammansättning


Wennberg, Gunnel
Expert : Alexandersson, Stig
Expert : Björk, Kurt
Expert : Fridström, Ingela
Expert : Åberg, Kazimir
Sekreterare : Sjösten, Mats
Westlund, Helen

Rapporter

Delbetänkande
SOU 1993:54Utvisning på grund av brott
Slutbetänkande
SOU 1994:33Vandelns betydelse i medborgarskaps-
ärenden
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman