: : :

Medverkande i utredning : Gunnar Landborn

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Gunnar Landborn

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Gunnar Landborn medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (M 1998:04) Samordning av lokalt Agenda 21-arbete [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]
Utredningen (M 1998:04) Samordning av lokalt Agenda 21-arbete
Departement : Miljödepartementet
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 1998-04-02
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:25 och dir. 1999:37.
Lokal : Regeringsgatan 30-32. Postadress: 103 33 STOCKHOLM, tel. växel405 10 00
Utredningens uppdrag upphörde den 15 juni 2000 då regeringen beslutade om tillsättning av en nationalkommitté för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan. Se M 2000:02.
Medverkande :
Särskild utredare : Rolf Lindell, departementsråd, fr.o.m. 1998-05-01 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Svante Axelsson, fr.o.m. 1998-08-17 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Urban Boije af Gennäs, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Lars Fladvad, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Tomas Gustafsson, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Peter Hultqvist, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Gunnar Landborn, fr.o.m. 1998-06-01 t.o.m. 1998-08-26
Expert : Marie Larsson, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Peter Larsson, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Per-Olof Persson, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Inger Strömdahl, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Elisabet Söderström, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Gunilla Uvhagen, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Expert : Charles Wadbro, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Katja Wahlsten, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-06-30
Expert : Margit Viklund, fr.o.m. 1998-06-22 t.o.m. 2000-06-13
Sekreterare : Micael Hagman, fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2002-06-30
Sekreterare : Sophie Ljungberg, fr.o.m. 1999-08-09 t.o.m. 2002-06-30
Sekreterare : Micaela Schulman, departementssekreterare, fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-06-13
Bitr. sekreterare : Karin Bradley, studerande, fr.o.m. 2000-04-17 t.o.m. 2000-05-05
Bitr. sekreterare : Karin Bradley, studerande, fr.o.m. 2000-05-29 t.o.m. 2000-06-30
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1998:25
Dir. 1999:37
Agenda 21-kommittén (M 1995:02) [ Avslutad 1998 ] [ Sekreterare ]

Agenda 21-kommittén (M 1995:02)


Beteckning : M 1995:02
Departement : Miljödepartementet
Senast ändrad : 1999-04-29
Status : Avslutad 1998 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1995-03-16
Direktiv för se dir. 1995:34.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Lindh, Anna, fr.o.m. 1995-03-16 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Bolin, Bert, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Bohlin, Sinikka, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Domeij, Åsa, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Ekelund-Cronberg, Nina, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Engström, Mats, fr.o.m. 1996-10-01 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Eriksson, Eva, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Fladvad, Lars, fr.o.m. 1995-05-16 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Hansson, Kristina, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Hildingsson, Roger, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Jonsson, Arne, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Jönsson, Bodil, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Lindell, Åsa, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Lundby, Wanja, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Magnusson, Sindre, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Mårtensson, Gun-Britt, fr.o.m. 1995-04-27
Ledamot : Nilsson, m Örjan, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Norberg, Staffan, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Rasmusson, Ulrika, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Regnér, Kia, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Svensson, Roland, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Söderberg, Ewa, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Wintzell, Helene, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Wirtén, Rolf, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Ledamot : Ytterberg, Claes-Bertil, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1997-03-31
Sakkunnig : Kjellén, Bo, fr.o.m. 1995-05-31 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Blomquist, Gunilla, fr.o.m. 1996-10-21 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Bovin, Kristina, fr.o.m. 1996-02-01 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Kronvall, Stellan, fr.o.m. 1996-10-21 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Odevall, Michael, fr.o.m. 1996-10-21 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Petkov, Marcela, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1996-10-20
Expert : Persson, Sture, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Expert : Vihlborg, Inger, fr.o.m. 1995-04-27 t.o.m. 1998-04-30
Lindell, Rolf, fr.o.m. 1995-11-01 t.o.m. 1998-04-30
Lönnroth, Måns, fr.o.m. 1995-05-30 t.o.m. 1995-10-31
Sekreterare : Boije, Urban, fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1999-12-31
Sekreterare : Carlsson, Helene, fr.o.m. 1996-05-06 t.o.m. 1997-06-11
Sekreterare : Landborn, Gunnar, fr.o.m. 1995-05-23 t.o.m. 1998-05-31
Sekreterare : Lidmark, Ann-Marie, fr.o.m. 1995-07-01 t.o.m. 1996-05-14
Bovin, Kristina, fr.o.m. 1995-05-22 t.o.m. 1996-01-31
Arnell, Anita, fr.o.m. 1995-12-04 t.o.m. 1998-04-30

Rapporter

SOU 1997:105Agenda 21 i Sverige.
Fem år efter Rio – resultat och framtid.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:34

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman