: : :

Medverkande i utredning : Gudrun Dahl På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Gudrun Dahl

Utredning som Gudrun Dahl medverkat i:

Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet [ Avslutad 1995 ] [ Ledamot ]

Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet


Beteckning : UD 1992:06
Departement : Utrikesdepartementet
Senast ändrad : 1996-03-14
Status : Avslutad 1995
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:59.
Lokal : Klarabergsgatan 23.
0123

Sammansättning


Ordförande : Mundebo, Ingemar t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Bahrke, Sigvard t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Carlsson, Mårten t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Dahl, Gudrun t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Gärde, Johan t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Hjern, Benny t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Holmberg, Sven t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Horn, Marie t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Karlström, Bo t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Mattsson, Britt-Marie t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Pettersson, Torbjörn t.o.m. 1994-12-31
Ledamot : Svensson, Kristina t.o.m. 1994-12-31
Huvudsekreterare : Sandgren, Claes t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Edqvist, Olle t.o.m. 1994-06-14
Sekreterare : Ganuza, Enrique t.o.m. 1994-12-31
Sekreterare : Juhlin, Eva, fr.o.m. 1994-08-01 t.o.m. 1994-12-31
Nilsson, Anna t.o.m. 1994-03-13
Sandling, Kerstin t.o.m. 1994-12-31

Rapporter

SOU 1994:102Analys och utvärdering av bistånd.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:59
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:102 Analys och utvärdering av bistånd [ pdf ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman