: : :

Medverkande i utredning : Erik Lagerholm

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Erik Lagerholm

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Erik Lagerholm medverkat i ( 2 st. ):

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16) [ Avslutad 2015 ] [ Sekreterare ]

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16)


Beteckning : Ju 2012:16
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2016-11-04
Status : Avslutad 2015 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-12-20
Direktiv för kommittén, se dir. 2012:129 och dir. 2013:121
Lokal : Garnisonen, tel. 08-405 34 58 (Wikström)
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Rolén, Thomas, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2015-03-31
Sakkunnig : Andersson, Jan, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Friberg, Klas, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Götblad, Carin, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Hall, Anders, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Herbst, Ulrika, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Johansson, Klas, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Löfving, Mats, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Malmquist, Henrik, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Olsson, Tore, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Sakkunnig : Persson, Dan, fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2014-12-31
Davidsson, Inger, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Dulny, Christoffer, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-09-23
Ekeroth, Kent, fr.o.m. 2014-10-20 t.o.m. 2014-12-31
Hamarbergh, Krister, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Karlfedt, Jon, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Linander, Johan, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Lundgren, Elin, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Pehrson, Johan, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Åström, Alice, fr.o.m. 2013-06-19 t.o.m. 2014-12-31
Kanslichef : Wikström, Ann-Chatrine, fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2015-03-31
Sekreterare : Almqvist, Elin, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2014-12-02
Sekreterare : Andersson, Björn, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2013-09-30
Sekreterare : Andersson, Vilhelm, fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Brandtell, Eva, fr.o.m. 2013-05-27 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Dixelius, Johan, fr.o.m. 2013-01-08 t.o.m. 2015-03-08
Sekreterare : Jerndal, Unni, fr.o.m. 2014-06-23 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Johansson, Lisbeth, fr.o.m. 2013-01-21 t.o.m. 2014-08-15
Sekreterare : Kjellsson, Per, fr.o.m. 2014-02-03 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Klasén, Lena, fr.o.m. 2014-08-04 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Lagerholm, Erik, fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Landström, Tomas, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Lundh, Lars-Gunnar, fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2013-02-05
Sekreterare : Möller, Kajsa, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Nilsson Kristiansson, Stina, fr.o.m. 2014-12-01 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Paulsen, Mats, fr.o.m. 2013-03-04 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare : Scocco, Anna, fr.o.m. 2013-08-19 t.o.m. 2015-02-28
Sekreterare : Stenberg, Annika, fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Svahn Lindström, Gunilla, fr.o.m. 2014-08-04 t.o.m. 2014-12-31
Sekreterare : Årestad Radner, Eva, fr.o.m. 2013-03-01 t.o.m. 2014-12-31
Biträdande sekreterare : Eriksson, Agneta, fr.o.m. 2013-04-15 t.o.m. 2014-01-31
Biträdande sekreterare : Josefson, John, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-03-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

FUT-delegationen (Fi 2005:03) [ Avslutad 2008 ] [ Ledamot ]

FUT-delegationen (Fi 2005:03)


Beteckning : Fi 2005:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-03
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2005-05-12
Direktiv för delegationen, se dir. 2005:52
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Blomqvist, Björn, fr.o.m. 2005-06-23 t.o.m. 2008-07-03
Ledamot : Almqvist, Jan, fr.o.m. 2006-11-16 t.o.m. 2007-12-31
Ledamot : Bäckman, Jan-Erik, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-08-31
Ledamot : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2006-06-08 t.o.m. 2006-08-30
Ledamot : Eklund, Astrid, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Henjered, Caroline, fr.o.m. 2007-09-13
Ledamot : Höglund, Tomas, fr.o.m. 2008-02-15
Ledamot : Jangenäs, Bo, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-04-18
Ledamot : Johansson, Nils, fr.o.m. 2005-11-23
Ledamot : Kattilakoski, Stig, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2005-10-25
Ledamot : Lagerholm, Erik, fr.o.m. 2005-10-26 t.o.m. 2008-01-06
Ledamot : Lidström, Ewa, fr.o.m. 2006-11-16 t.o.m. 2007-09-13
Ledamot : Lundgren, Bo, fr.o.m. 2007-04-19 t.o.m. 2007-12-31
Ledamot : Mattsson, Therese, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2005-10-25
Ledamot : Orustfjord, Stig, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Qvarfort, Anne-Marie, fr.o.m. 2008-01-01
Ledamot : Rahm, Niklas, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Rydberg, Annika, fr.o.m. 2005-10-26 t.o.m. 2006-11-15
Ledamot : Sundlén, Tommy, fr.o.m. 2008-01-07
Ledamot : Tallskog, Leif, fr.o.m. 2005-09-21
Ledamot : Valik, Janna, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-11-15
Expert : Andersson, Bengt, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Anderzon, Gunnar, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Arvidsson, Ulf, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Blom, Nils, fr.o.m. 2005-10-27
Expert : Elvkull Saarväli, Anna, fr.o.m. 2006-10-23
Expert : Carlsson, Nils-Fredrik, fr.o.m. 2006-08-31
Expert : Ceder, Håkan, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2005-10-26
Expert : Edman, Peter, fr.o.m. 2008-01-24
Expert : Engström, Eva Marie, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-10-22
Expert : Erlandsson, Jan, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-01-17
Expert : Ganeteg, Lotta, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-03-15
Expert : Gullfeldt, Eva, fr.o.m. 2006-03-16 t.o.m. 2008-01-23
Expert : Johansson, Jenny, fr.o.m. 2008-04-01
Expert : Karlgren, Anna, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Karlsson, Monika, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2006-10-31
Expert : Küchen, Thomas, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Larsson, Malin, fr.o.m. 2008-03-18
Expert : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2007-05-31 t.o.m. 2007-12-31
Expert : Mattson, Susanne, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2008-03-17
Expert : Nilsson, Ann-Cathrine, fr.o.m. 2006-08-31 t.o.m. 2007-03-14
Expert : Rapp, Anne, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-05-30
Expert : Schönefeld, Peter, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Sjögren, Johannes, fr.o.m. 2005-09-21
Expert : Skinnari, Johanna, fr.o.m. 2006-11-01
Expert : Wass Löfstedt, Elisabeth, fr.o.m. 2007-05-31 t.o.m. 2008-03-31
Expert : Zeidler, Anna, fr.o.m. 2007-03-15
Expert : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2005-09-21 t.o.m. 2007-05-30
Projekledare : Ljunghall, Bodil, fr.o.m. 2008-06-17 t.o.m. 2008-08-31
Huvudsekreterare : Kashefi, Bettina, fr.o.m. 2005-09-01 t.o.m. 2006-10-11
Huvudsekreterare : Padrón, Kristina, fr.o.m. 2006-10-16 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Kvarnström, Christina, fr.o.m. 2006-11-16 t.o.m. 2008-08-31
Sekreterare : Ljunghall, Bodil, fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2008-06-16
Sekreterare : Olofsson, Lena, fr.o.m. 2006-03-13 t.o.m. 2008-06-30
Sekreterare : Padrón, Kristina, fr.o.m. 2006-01-09 t.o.m. 2006-10-15
Assistent : Dozzi, Marit, fr.o.m. 2006-12-01 t.o.m. 2008-08-31

Rapporter

Rapport 1Från risk till mål och resultat
Rapport 2Orsaker till felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd från kommunerna
Rapport 3Riskhantering inom trygghetssystemen – Vägledning från FUT-delegationen
Rapport 4Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen – Vägledning från FUT-delegationen
Rapport 5Varför blir det fel? Orsaker till felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen
Rapport 6Vem fuskar och varför? Om attityder till bidragsfusk i Sverige
Rapport 7Vad kostnar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen
Rapport 8Hur tryggar vi trygghetssystemet i Norden?
Rapport 9Hur tryggar vi trygghetssystemen? Kontroller och kontrollmetoder
Rapport 10Varför söks inte anvisad plats?
SOU 2008:74Rätt och riktigt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman