: : :

Medverkande i utredning : Erik Kärnekull

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Erik Kärnekull

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Erik Kärnekull medverkat i ( 2 st. ):

Patientmaktsutredningen (S 2011:03) [ Avslutad 2013 ] [ Sekreterare ]

Patientmaktsutredningen (S 2011:03)


Beteckning : S 2011:03
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2014-03-06
Status : Avslutad 2013 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2011:25, dir. 2012:24 och dir. 2012:113
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Assarsson, Johan, fr.o.m. 2011-03-30 t.o.m. 2013-06-30
Sakkunnig : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2012-03-06
Sakkunnig : Johansson, Sara S, fr.o.m. 2013-01-16
Sakkunnig : Jansson, Petra, fr.o.m. 2011-12-12 t.o.m. 2013-01-15
Sakkunnig : Lindholm, Carolina, fr.o.m. 2012-03-07 t.o.m. 2013-01-15
Sakkunnig : Martinelle, Markus, fr.o.m. 2013-01-16
Sakkunnig : Rado, Szilárd, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2011-12-11
Sakkunnig : Regnér, Emma, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2013-01-15
Sakkunnig : Sundberg, Katarina, fr.o.m. 2013-01-16
Sakkunnig : Willman, Eva, fr.o.m. 2011-09-01
Sakkunnig : Zetterberg, Daniel, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Blom, Staffan, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2012-10-29
Expert : Brodd, Rickard, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Carlsson, Anne, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Gårdestig, Siwert, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Hausel Heldahl, Ellen, fr.o.m. 2012-03-07 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Heinsoo, Toivo, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Himmelsköld, Åsa, fr.o.m. 2012-09-17 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Knutsson, Hasse, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Lemne, Carola, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Lönnemo Calleberg, Agneta, fr.o.m. 2012-10-30
Expert : Löpare Johansson, Lisbeth, fr.o.m. 2012-09-17
Expert : Ribeiro, Sineva, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Schmidt, Ingrid, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-01-15
Expert : Starke, Per, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Stensmyren, Heidi, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Söderlind Rutberg, Kristina, fr.o.m. 2011-09-01
Expert : Wallin, Eva, fr.o.m. 2013-01-16
Expert : Zetterström, Sofie, fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2013-01-15
Sekreterare : Barrbrink, Lena, fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2013-06-30
Sekreterare : Borlid, Ann-Charlotte, fr.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Kärnekull, Erik, fr.o.m. 2011-05-16 t.o.m. 2012-01-31
Sekreterare : Sundberg, Elin, fr.o.m. 2011-09-19
Sekreterare : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2012-02-15

Rapporter

SOU 2013:2Patientlag
SOU 2013:44Ansvarsfull hälso- och sjukvård
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2013:2 Patientlag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur


Beteckning : Fö 1995:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se, dir. 1995:4
Lokal :
01

Sammansättning


Jeding, Lars, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Heijer, Birgitta, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Ohlsson, Dan, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-07-04
Sakkunnig : Löth, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Westling, Katrin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Bauer, Anders, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Danielsson, Inge, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Frid, Sven Rune, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Kärnekull, Erik, fr.o.m. 1996-02-26
Expert : Lemne, Marja, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Lindström, Ulrika, fr.o.m. 1995-09-25
Expert : Sylvén, Björn, fr.o.m. 1995-06-12
Expert : Westling, Katrin, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Åkersten, Christer, fr.o.m. 1995-12-11 t.o.m. 1996-04-30
Expert : Borg, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ehrling, Ingvar, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Englund, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Gustafsson, Bengt, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Furenius, Stefan, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Larsson, Krister, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Myhlback, Lennart, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Nordbeck, Gunnar, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Persson, Lars-Bertil, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Rudberg, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Sekreterare : Eklund, Kristina, fr.o.m. 1995-09-12
Sekreterare : Granholm, Arne, fr.o.m. 1995-05-04
Sekreterare : Johansson, Sten, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-06-30
Niesink, Lena, fr.o.m. 1995-06-06

Rapporter

SOU 1995:129En styrande krigsorganisation,
om avsikterna med LEMO-reformen
SOU 1996:96Strukturförändring och besparing.
En uppföljning av genomförda förändringar inom
försvarets ledningsorganisation.
SOU 1996:97Effektivare försvarsfastigheter!
Utvärdering av en reform
SOU 1996:98Vem styr försvaret? Utvärdering
av effekterna av LEMO-reformen
SOU 1996:99Avvekling med inlärning.
Erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av
personal
SOU 1996:123Iakttagelser och förslag efter
omstruktureringen av försvarets ledning och stöd
SOU 1996:130De två kulturerna. Om den civila
och militära sektorns försök att styra varandra
under fyra sekler
SOU 1996:131Extern värdering av hot och
förmåga. Bilagor med underlagsmaterial till
UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123
SOU 1996:132Det stora och snabba greppet.
Om LEMO-reformens metoder och resultat
Engelsk sammanfattning. A Comprehensive and
Speedy Reform summary of an evalutation of
the restructuring of the command and support
structure of the Swedish armed forces.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:4

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman