: : :

Medverkande i utredning : Elisabet Knutsson På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Elisabet Knutsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Elisabet Knutsson medverkat i ( 2 st. ):

Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05) [ Pågående ] [ Ledamot ]

Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)


Beteckning : U 2017:05
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-27
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-04-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:46 och dir. 2018:108
Lokal : Garnisonen, 103 33 Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 februari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Fredman, Pam, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Expert : Ax, Anna, fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2019-02-01
Expert : Björck, Jonas, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Expert : Bringle, Sara, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Expert : Hansson, Love, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Expert : Hed, Markus, fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-02-01
Expert : Jacob, Michael, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Staaf, Mikaela, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Bengtzboe, Erik, fr.o.m. 2018-02-23 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Christensson, Fredrik, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Eclund, Annika, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-11-21
Ledamot : Haddad, Roger, fr.o.m. 2018-10-30 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Knutsson, Elisabet, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Mörck, Hanna Victoria, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Nylander, Christer, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-10-29
Ledamot : Steensland, Pia, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Stenkvist, Robert, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Strand, Thomas, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-11-12
Ledamot : Svantorp, Gunilla, fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2019-02-01
Ledamot : Waltersson Grönwall, Camilla, fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2018-02-22
Huvudsekreterare : Mikaelsson, Lars Olof, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Sekreterare : Amnéus, Ingeborg, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Sekreterare : Petersson, Magnus, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01
Sekreterare : Steinwall, Anders, fr.o.m. 2017-05-15 t.o.m. 2019-02-01

Rapporter

SOU 22019:06En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2019:6 En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Gymnasieutredningen (U 2015:01) [ Avslutad 2016 ]

Gymnasieutredningen (U 2015:01)


Beteckning : U 2015:01
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2017-03-31
Status : Avslutad 2016 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-03-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:31, dir. 2015:82 och dir. 2015:141
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ängmo, Helén, fr.o.m. 2015-03-19 t.o.m. 2016-10-31
Sakkunnig : Castberg, Anna, fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2016-03-31
Sakkunnig : Karlsson, Fritjof, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Sakkunnig : Lönnerholm, Sverker, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2015-11-09
Sakkunnig : Moberg, Karin, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-10-30
Sakkunnig : Törn, Marie, fr.o.m. 2015-08-25 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Birkoff, Tarja, fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2016-06-27
Expert : Erenius, Michael, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Gustafsson, Josefine, fr.o.m. 2016-06-28 t.o.m. 2016-10-30
Expert : Hultgren, Kerstin, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Jonsson, Henrik, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Järemo, Annika, fr.o.m. 2016-08-26 t.o.m. 2016-10-30
Expert : Malmqvist, Miriam, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-01-18
Expert : Månberg, Christina, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-09-03
Expert : Nilsson Strandberg, Per Anders, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Persson Weiss, Lene, fr.o.m. 2016-01-19 t.o.m. 2016-06-30
Expert : Rotter, Thomas, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Ruling, Åsa, fr.o.m. 2015-05-16 t.o.m. 2016-03-31
Expert : Skeppstedt, Anna, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Streiler, Annika, fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2016-02-29
Expert : Wiberg Svensson, Marie, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Expert : Århammar, Annika, fr.o.m. 2015-06-16 t.o.m. 2016-10-31
Antman, Lotta
Bodeson, Lennart
Carlsson, Ulrika
Dinamarca, Rossana
Eclund, Annika
Edholm, Lotta
Helmersson Olsson, Caroline
Jakobsson, Stefan
Knutsson, Elisabet
Lodenius, Per
Nylander, Christer
Riazat, Daniel
Svensson, Michael
Venegas, Marco
Sekreterare : Andersson, Frida, fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2016-11-11
Sekreterare : Hammargren, Liv, fr.o.m. 2015-05-18 t.o.m. 2016-10-31
Sekreterare : Hilborn, Ingegärd, fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-10-31
Sekreterare : Lindström, Anne-Marie, fr.o.m. 2015-09-15 t.o.m. 2016-10-31
Sekreterare : Olofsson, Jonas, fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2015-12-31
Sekreterare : Rudemo, Lisbeth, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2016-04-30
Sekreterare : Rudin, Torun, fr.o.m. 2015-04-20 t.o.m. 2016-10-31

Rapporter

SOU 2016:77En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning, Del 1 + Del 2
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman