: : :

Medverkande i utredning : Curt Källströmer

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Curt Källströmer

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Curt Källströmer medverkat i:

Utredningen (In 1998:01) om invandrares svårigheter gällande företagande [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Utredningen (In 1998:01) om invandrares svårigheter gällande företagande


Beteckning : In 1998:01
Departement : Kulturdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-13
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-01-22
Direktiv för utredningen, se dir. 1998:1.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eriksson, Björn, fr.o.m. 1998-01-22 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Bel Habib, Hedi, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Bermejo, Rafael, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Franzén, Jan, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Granqvist, Bo, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Hagos, Michael, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Häggmark, Lars, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Källströmer, Curt, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Najib, Ali, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Sandström, Karin, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Expert : Wadstein, Margareta, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-04-30
Sekreterare : Granqvist, Maria, fr.o.m. 1998-09-01 t.o.m. 1998-09-30
Sekreterare : Najib, Ali, fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1998-10-31
Sekreterare : Ravelin, Stefan, fr.o.m. 1998-03-23 t.o.m. 1999-05-14

Rapporter

SOU 1999:49Invandrare som företagare för lika möjligheter och ökad tillväxt
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1998:1

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman