: : :

Medverkande i utredning : Christina Ulfsparre

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Christina Ulfsparre

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Christina Ulfsparre medverkat i ( 2 st. ):

Folkrättskommittén (Fö 2007:06) [ Avslutad 2010 ] [ Expert ]

Folkrättskommittén (Fö 2007:06)


Beteckning : Fö 2007:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-01
Status : Avslutad 2010 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-09-19
Direktiv för kommittén, se dir. 2007:134, dir. 2008:154 och dir. 2010:19
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Victor, Dag, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Johansson, Maj, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2007-11-30
Ledamot : Österdahl, Inger, fr.o.m. 2007-11-30
Sakkunnig : Bring, Ove, fr.o.m. 2008-03-07
Sakkunnig : Sandbu, Magnus D., fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2008-03-07 t.o.m. 2010-01-31
Expert : Lennerbrant, Per, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Lindfors, Erik, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Skoglund, Anneli, fr.o.m. 2010-02-01
Expert : Ulfsparre, Christina, fr.o.m. 2008-03-07
Expert : Viksten, Runar, fr.o.m. 2008-03-07
Sekreterare : Lindvall, Kristina, fr.o.m. 2008-01-01
Sekreterare : Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, fr.o.m. 2007-12-01
Biträdande sekreterare : Appelgren, Jessika, fr.o.m. 2008-06-01 t.o.m. 2008-12-31

Rapporter

SOU 2010:22Krigets lagar – centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser
SOU 2010:72Folkrätten i väpnad konflikt – svensk tolkning & tillämpning + Bilaga 7
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Fö 1991:A
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1991-06-20
Direktiv för rådet, se regeringsbeslut den 20 juni 1991.
Lokal : Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm
Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

Sammansättning


Ordförande : Eksborg, Ann-Louise, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-09-07
Ledamot : Diamant, Maria, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ordförande : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ordförande : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ordförande : Johansson, Maj, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31
Vice ordförande : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2011-02-28
Vice ordförande : Hedberg, Bosse, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Vice ordförande : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Vice ordförande : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Vice ordförande : Roth, Bertil, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30
Vice ordförande : Rönqvist, Anders, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-06-30
Vice ordförande : Sjögren, Per, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Ahlström, Christer, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Asp, Anna, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2018-11-21 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Broström, Per, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Clomén, Dick, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Deuschl, Harald, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Diamant, Maria, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : af Geijerstam, Margareta t.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Eksborg, Ann-Louise t.o.m. 1997-09-07
Ledamot : Ericson, Marika, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31
Ledamot : Flarup, Karin, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : von Greyerz, Walo, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2011-02-28
Ledamot : Hedberg, Bosse, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2008-09-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Himmelstrand Sundström, Kristina, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Holst, Fredrik, fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Johansson, Maj, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Kelt, Maria, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Kelt, Maria, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Kleffner, Jann, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Körlof, Björn, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2008-09-30
Ledamot : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Ledmyr, Sonja, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Lindfors, Erik, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2012-06-30
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Nymark, Manólis, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Persson, Ing-Marie, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Rosvall, Göran, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-08-23
Ledamot : Roth, Bertil, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30
Ledamot : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2013-11-30
Ledamot : Rönqvist, Anders, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Sandbu, Magnus D., fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Sanbu, Magnus, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Sanbu, Magnus, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot : Sjögren, Per, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Sojde, Catharina, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Sojde, Catharina, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Sunnegårdh, Helena, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Tengroth, Cecilia, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Tornberg, Richard, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Ulfsparre, Christina, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2011-02-28
Sekreterare : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : af Geijerstam, Margareta, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Nyrén, Jan, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1999-04-18
Sekreterare : Petersson, Elisabet, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-05-27
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2012-05-28 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Sekreterare : Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-05-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman