: : :

Medverkande i utredning : Charlotte Korfitsen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Charlotte Korfitsen

Utredningar som Charlotte Korfitsen medverkat i ( 2 st. ):

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03) [ Pågående ] [ Kanslisekreterare ]

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)


Beteckning : Fi 2007:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2018-11-13
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-03-29
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2007:46
Lokal : Finansdepartementet, 103 33 STOCKHOLM

Sammansättning


Ordförande : Heikensten, Lars, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-04-30
Ordförande : Lindblad, Hans, fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2020-12-31
Vice ordförande : Bergström, Villy, fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2017-12-31
Vice ordförande : Flam, Harry, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2012-06-30
Vice ordförande : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Ahlbäck Öberg, Shirin, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-11-10
Ledamot : Alstadsaeter, Annette, fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Eriksson, Robert, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Flam, Harry, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Gustafsson, Yvonne, fr.o.m. 2007-12-05
Ledamot : Hultkrantz, Lars, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31
Ledamot : Kolm, Ann-Sofi, fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30
Ledamot : Mörk, Eva, fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2010-09-14
Ledamot : Schwaag Serger, Sylvia, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2020-12-31
Ledamot : Seim, Anna, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Skogman Thoursie, Peter, fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31
Ledamot : Sundén, Annika, fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2017-10-31
Expert : Ackerby, Stefan, fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-02-26
Expert : Ackum, Susanne, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2010-05-04
Expert : Bengtsson, Ulf, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-01-11
Expert : Bystedt, Fredrik, fr.o.m. 2013-02-01
Expert : Classon, Per, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2014-08-31
Expert : Haggren, Linda, fr.o.m. 2014-09-01
Expert : Hallsten, Kerstin, fr.o.m. 2010-05-05 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Hansson Brusewitz, Urban, fr.o.m. 2009-02-12
Expert : Olsson, Clas, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2012-12-06
Expert : Saldén Enérus, Anita, fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-05-30
Expert : von Greiff, Camilo, fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2009-08-31
Sekreterare : Enström Öst, Cecilia, fr.o.m. 2014-01-15 t.o.m. 2015-10-31
Sekreterare : Ewelönn, Karin, fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-11-30
Sekreterare : Hellman, Johan, fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : Hill, Martin, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2016-03-27
Sekreterare : Holmberg, Mikaela, fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-08-31
Sekreterare : Järliden Bergström, Åsa-Pia, fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-31
Sekreterare : Lindström, Elly-Ann, fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2018-02-21
Sekreterare : Norén, Anna, fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2022-04-08
Sekreterare : Olli Segendorf, Åsa, fr.o.m. 2011-04-13 t.o.m. 2012-08-13
Sekreterare : Persson, Kristian, fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-05-14
Sekreterare : Sonnerby, Per, fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-04-30
Sekreterare : Vredin Johansson, Maria, fr.o.m. 2012-12-12
Kanslichef : Hill, Martin, fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2015-12-31
Kanslichef : Unemo, Lena, fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2019-12-31
Kanslichef : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2015-02-28
Kanslisekreterare : Korfitsen, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Nömmera, Charlotte, fr.o.m. 2008-10-06

Rapporter

Rapport 1ESO-rapport – Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?
Rapport 2ESO-rapport – Regelverk och praxis i offentlig upphandling
Rapport 3ESO-rapport – Invandringen och de offentliga finanserna
Rapport 4ESO-rapport – Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna
Rapport 5ESO-rapport – Lika skola med olika resurser? ESO-rapport om likvärdighet och resursfördelning
Rapport 6ESO-rapport – En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier
Rapport 7ESO-rapport – En kår på rätt kurs? Om försvarets framtida kompetensförsörjning
Rapport 8ESO-rapport – Beskattning av privat pensionssparande
Rapport 9ESO-rapport – Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
Rapport 10ESO-rapport – Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges/ volym 1
Calculating the Deadweight Loss from Taxation in a Small Open Economy – A general method with an application to Sweden / volym 2
Rapport 11ESO-rapport – Statliga bidrag till kommuner – i princip och praktik
Rapport 12Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet
Rapport 13Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården
Rapport 14Enkel och effektiv – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
Rapport 15Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård
Rapport 16UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld
Rapport 17Försvarets förutsättningar – en ESO rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer
Rapport 18Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt
Rapport 19Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration
Rapport 20Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet
Rapport 21Kollektivtrafik utan styrning
Rapport 22Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden
Rapport 23Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv
Rapport 24Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor
Rapport 25Svängdörrar i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida
Rapport 26En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan
Rapport 27Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan
Rapport 28Income shifting in Sweden An empirical evalutation of the 3:12 rules
Rapport 29Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan
Rapport 30Hjälpa eller stjälpa? – en ESO-rapport om kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen
Rapport 31Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning
Rapport 32Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande
Rapport 33Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande och kommunala markanvisningar
Rapport 34Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska
Rapport 35Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009
Rapport 36Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering
Rapport 37Investeringar in blanco? – En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
Rapport 38Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska landsbygdsprogrammet
Rapport 39The pensionsystem in Sweden – Författare Nicholas Barr
Rapport 40Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet och prestationer
Rapport 41Utvinning för allmän vinning? En ESO-rapport om svenska mineralinkomster
Rapport 42Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner
Rapport 43Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen
Rapport 443:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups
Rapport 45Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen
Rapport 46Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering
Rapport 47Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi
Rapport 48Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet.
Rapport 49Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor
Rapport 50Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport om placering av ungdomar med sociala problem
Rapport 51En ny giv? En ESO-rapport om reglering av spelmarknaden
Rapport 52En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden
Rapport 53Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan
Rapport 54Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och jämställdhet
Rapport 55Långtidsutredningen 2015 – Huvudbetänkande
SOU 2015:106Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060
SOU 2015:107Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt
Rapport 2016:1Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad
Rapport 2016:2Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet
Rapport 2016:3När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas etableringsmönster
Rapport 2016:4Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv
Rapport 2016:5Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i tiden
Rapport 2016:6Mer än tur i struktur -- en ESO-rapport om kommunal effektivitet
Rapport 2016:7När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om "nudging"
e 2017:1Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet
SOU 2017:2Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunen och bostadsbyggandet – författare: Thomas Kalbro, Hans Lind
SOU 2017:2Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund Författare Hans Grönkvist, Susan Niknami
2017:4Yes box! – en ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning
2017:06Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda personer
2017:05Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på arbetsmarknaden
2017:7Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder
2017:8Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum
2018:2Lönar sig arbete 2.0? – En ESO-rapport med fokus på nyanlända
ESO 2018:3Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering
ESO 2018:4Skydda lagom – en ESO-rapport om miljmålet Levande skogar
ESO 2018:5Tänkt efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2007:46 Expertgrupp för studier i offentlig ekonomi [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) [ Avslutad 2012 ] [ Kanslisekreterare ]

Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)


Beteckning : Fi 2004:18
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-06-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85, dir. 2007:47 och dir. 2011:123
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ordförande : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ordförande : Larsson, Hillevi, fr.o.m. 2006-01-20 t.o.m. 2007-02-24
Ordförande : Nilsson, Annika, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2006-01-19
Ledamot : Aronsson, Thomas, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Bäckstrand, Karin, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Carlén, Björn, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Crépin, Anne-Sophie, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Ebbesson, Jonas, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Gren, Ing-Marie, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Hjalmarsson, Lennart, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-02-22
Ledamot : Johansson, Per-Olov, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-01-17
Ledamot : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lundgren, Stefan, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Lundegårdh, Bengt, fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lundqvist, Lennart, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Michele, Micheletti, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Muren-Chamberlain, Astri, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Rova, Carl, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Samakovlis, Eva, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Sterner, Thomas, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Öberg, Gunilla, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2007-02-24
Expert : Hagem, Catherine, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Expert : Huhtala, Anni, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Kanslichef : Sonnegård, Joakim, fr.o.m. 2004-10-15 t.o.m. 2007-06-01
Kanslichef : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Allgulin, Magnus, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Carlén, Björn, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2010-06-29
Kanslisekreterare : Korfitsen, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Nömmera, Charlotte, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2012-12-01

Rapporter

Rapport 2006:1Medvind i uppförbacke – en studie av den svenska vindkraftspolitiken
Rapport 2007:1A broader palette: The role of tecknology in dimate
Rapport 2007:2Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av Porterhypotesen
Rapport 2007:3Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Rapport 2007:4Sveriges klimatpolitik – värdet av utsläppshandel och valet av målformulering
Rapport 2008:1Att vända skutan – ett hållbart fiske inom räckhåll
Rapport 2008:2Biologisk mångfald – En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken
Rapport 2009:1Suggestions for the Road to Copenhagen
Rapport 2009:2Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor
Rapport 2009:3Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel – ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan
Rapport 2009:4Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?
Rapport 2010:1Etanolens koldioxideffekter – En översikt av forskningen
Rapport 2010:2Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies
Rapport 2010:3Att mäta välfärd och hållbar utveckling – gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler
Rapport 2010:4Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken
Rapport 2010:5Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken
Rapport 2010:6Med klimatet i tankarna – styrmedel för energieffektiva bilar
Rapport 2011:1Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exempel fjärrvärme
Rapport 2011:2Genvägar eller senvägar – vad kostar det oss att avstå från gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Rapport 2011:3Mot nya vatten – vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Rapport 2011:4Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion
Rapport 2012:1Economic evaluation of the High Speed Rail
Rapport 2012:2Peak oil – En ekonomisk analys
Rapport 2012:3Klimatpolitik och ledarskap – vilken roll kan ett litet land spela?
Rapport 2012:4The Role of Life Cycle Assessment in Environmental Policymaking
Rapport 2012:4The Costs and Benefits of Renewable Energy in Scotland
Källa : Sveriges riksdag

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman