: : :

Medverkande i utredning : Carl-Ivar Dahlgren

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Carl-Ivar Dahlgren

Utredning som Carl-Ivar Dahlgren medverkat i:

Patientförsäkringsutredningen (S 1992:11) [ Avslutad 1994 ] [ Expert ]

Patientförsäkringsutredningen (S 1992:11)


Beteckning : S 1992:11
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-24
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:101.
Lokal :
0

Sammansättning


Westerhäll, Lotta
Sakkunnig : Bendz, Kerstin
Sakkunnig : Broqvist, Per-Anders
Sakkunnig : Sturkell, Carl E.
Expert : Dahlgren, Carl-Ivar
Expert : Tillbom, Börje
Expert : Wintzer, Stig
Sekreterare : Persson, Leif t.o.m. 1994-06-30

Rapporter

SOU 1994:75Patientskadelag
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:101
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:75 Patientskadelag [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman