Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Carl Rova

Sök kontaktuppgifter till Carl Rova på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Carl Rova

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Carl Rova medverkat i:

Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]
Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)
Departement : Finansdepartementet
Status : Avslutad 2012
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2003-06-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85, dir. 2007:47 och dir. 2011:123
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
Rapport 2006:1 Medvind i uppförbacke - en studie av den svenska vindkraftspolitiken
Rapport 2007:1 A broader palette: The role of tecknology in dimate
Rapport 2007:2 Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av Porterhypotesen
Rapport 2007:3 Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Rapport 2007:4 Sveriges klimatpolitik - värdet av utsläppshandel och valet av målformulering
Rapport 2008:1 Att vända skutan - ett hållbart fiske inom räckhåll
Rapport 2008:2 Biologisk mångfald - En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken
Rapport 2009:1 Suggestions for the Road to Copenhagen
Rapport 2009:2 Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor
Rapport 2009:3 Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel - ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan
Rapport 2009:4 Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?
Rapport 2010:1 Etanolens koldioxideffekter - En översikt av forskningen
Rapport 2010:2 Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies
Rapport 2010:3 Att mäta välfärd och hållbar utveckling - gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler
Rapport 2010:4 Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken
Rapport 2010:5 Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken
Rapport 2010:6 Med klimatet i tankarna - styrmedel för energieffektiva bilar
Rapport 2011:1 Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exempel fjärrvärme
Rapport 2011:2 Genvägar eller senvägar - vad kostar det oss att avstå från gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Rapport 2011:3 Mot nya vatten - vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Rapport 2011:4 Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion
Rapport 2012:1 Economic evaluation of the High Speed Rail
Rapport 2012:2 Peak oil - En ekonomisk analys
Rapport 2012:3 Klimatpolitik och ledarskap - vilken roll kan ett litet land spela?
Rapport 2012:4 The Role of Life Cycle Assessment in Environmental Policymaking
Rapport 2012:4 The Costs and Benefits of Renewable Energy in Scotland
Medverkande :
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ordförande : Bengt Kriström, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ordförande : Hillevi Larsson, fr.o.m. 2006-01-20 t.o.m. 2007-02-24
Ordförande : Annika Nilsson, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2006-01-19
Ledamot : Thomas Aronsson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Karin Bäckstrand, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Björn Carlén, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Anne-Sophie Crépin, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Jonas Ebbesson, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Ing-Marie Gren, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Lennart Hjalmarsson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-02-22
Ledamot : Per-Olov Johansson, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-01-17
Ledamot : Bengt Kriström, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Stefan Lundgren, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Bengt Lundegårdh, fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lennart Lundqvist, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Micheletti Michele, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Astri Muren-Chamberlain, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Carl Rova, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Eva Samakovlis, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Thomas Sterner, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Gunilla Öberg, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2007-02-24
Expert : Catherine Hagem, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Expert : Anni Huhtala, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Kanslichef : Joakim Sonnegård, fr.o.m. 2004-10-15 t.o.m. 2007-06-01
Kanslichef : Mikael Åsell, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Magnus Allgulin, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Björn Carlén, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2010-06-29
Kanslisekreterare : Charlotte Korfitsen, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Charlotte Nömmera, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2012-12-01
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2022-12-17 av Sören Öman