: : :

Medverkande i utredning : Brita Lanfelt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Brita Lanfelt

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Brita Lanfelt medverkat i:

Riddarholmskommittén (K 1995:04) [ Avslutad 1996 ] [ Sekreterare ]

Riddarholmskommittén (K 1995:04)


Beteckning : K 1995:04
Departement : Kommunikationsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-12
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:80.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Sigurdsen, Gertrud, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-09-09
Ledamot : Bystedt, Britt-Marie, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1996-09-09
Ledamot : Wijkmark, Bo, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Ahlberg, Tomas, fr.o.m. 1995-06-06 t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Lanfelt, Brita, fr.o.m. 1996-02-15 t.o.m. 1996-03-17
Sekreterare : Uppman, Ragnar, fr.o.m. 1996-03-01 t.o.m. 1996-09-30
Sekreterare : Wijkmark, Bo, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-09-30
Kindgren, Berith, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 1996-09-30

Rapporter

SOU 1996:121Spår, miljö och stadsbild i
centrala Stockholm.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:80
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1996:121 Spår, miljö och stadsbild i centrala Stockholm [ pdf ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman