: : :

Medverkande i utredning : Bodil Klintberg

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bodil Klintberg

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Bodil Klintberg medverkat i:

Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S 2015:07) [ Avslutad 2017 ] [ Expert ]

Utredningen om ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården (S 2015:07)


Beteckning : S 2015:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2018-03-23
Status : Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2015-12-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2015:127 och dir. 2017:11
Lokal : Karlavägen 100. Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 10 00
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Wallström, Sofia, fr.o.m. 2015-12-03
Sakkunnig : Zetterberg, Danliel, fr.o.m. 2016-02-17 t.o.m. 2016-05-19
Sakkunnig : Zetterberg Ferngren, Petra, fr.o.m. 2016-05-20
Expert : Anell, Anders, fr.o.m. 2016-03-24
Expert : Berge Kleber, Lars, fr.o.m. 2016-02-17
Expert : Falk, Ulla, fr.o.m. 2016-02-17
Expert : Klintberg, Bodil, fr.o.m. 2016-02-17
Expert : Stensmyren, Heidi, fr.o.m. 2016-02-17
Expert : Söderström, Ann, fr.o.m. 2016-03-24
Expert : Zetterström, Göran, fr.o.m. 2016-02-17
Sekreterare : Nilsson, Mats, fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2017-06-01
Sekreterare : Stiernstedt, Göran, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-06-01
Sekreterare : Stjernquist, Annika, fr.o.m. 2016-06-01 t.o.m. 2017-06-01
Sekreterare : Viberg, Nina, fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-02-19
Sekreterare : Wikner, Kristina, fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2017-06-01

Rapporter

SOU 2017:48Kunskapsbaserad och jämlik vård – Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman