: : :

Medverkande i utredning : Bo Vikström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bo Vikström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bo Vikström medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01) [ Pågående ] [ Sekreterare ]

Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)


Beteckning : N 2018:01
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-01
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-03-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:24 och dir. 2018:84
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 augusti 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Olauson, Erland, fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-08-30
Sakkunnig : Axelsson, Magnus, fr.o.m. 2018-09-01
Sakkunnig : Bellinder, Mats, fr.o.m. 2018-09-01
Sakkunnig : Ekengren, Kristina, fr.o.m. 2018-09-01
Sakkunnig : Forslund, Maurice, fr.o.m. 2018-09-01
Expert : Gruhs, Pontus, fr.o.m. 2018-09-01
Expert : Stolpe, Lina, fr.o.m. 2018-09-01
Sekreterare : Niklasson, Anna, fr.o.m. 2018-12-04
Sekreterare : Vikström, Bo, fr.o.m. 2018-09-11

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen om Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster vid en separation av Banverkets enhet Banverket ICT från Banverket (N 2010:03) [ Avslutad 2010 ] [ Sekreterare ]

Utredningen om Banverkets behov av elektroniska kommunikationstjänster vid en separation av Banverkets enhet Banverket ICT från Banverket (N 2010:03)


Beteckning : N 2010:03
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2011-03-07
Status : Avslutad A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2010-03-04
Direktiv för utredningen, se dir. 2010:22 och dir. 2010:98
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Hedén, Åke, fr.o.m. 2010-03-04 t.o.m. 2010-12-21
Sekreterare : Segerlund, Carl-Öije, fr.o.m. 2010-05-01 t.o.m. 2011-01-10
Sekreterare : Vikström, Bo, fr.o.m. 2010-05-01 t.o.m. 2010-12-21

Rapporter

SOU 2010:82Trafikverket ICT
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2010:82 Trafikverket ICT [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman