: : :

Medverkande i utredning : Bo Konradsson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bo Konradsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Bo Konradsson medverkat i:

Utredningen om översyn av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga m.m. (S 1999:07) [ Avslutad 2000 ] [ Expert ]

Utredningen om översyn av lagen (1990:52) med särskildabestämmelser om vård av unga m.m. (S 1999:07)


Beteckning : S 1999:07
Departement : Socialdepartementet
Senast ändrad : 2001-02-28
Status : Avslutad 2000
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-06-03
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:43
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Eberstein, Susanne, fr.o.m. 1999-06-03
Sakkunnig : Björklund, Agneta, fr.o.m. 1999-08-01
Sakkunnig : Pettersson, Gun-Marie, fr.o.m. 1999-08-01
Sakkunnig : Sandström, Lena, fr.o.m. 1999-08-01
Sakkunnig : Wickström, Anita, fr.o.m. 1999-08-01
Sakkunnig : Vinnerljung, Bo, fr.o.m. 1999-08-01
Expert : Hollander, Anna, fr.o.m. 1999-08-01
Expert : Konradsson, Bo, fr.o.m. 1999-08-01
Sekreterare : Amgren, Catharina, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2000-08-31
Sekreterare : Hagbard, Sigbritt, fr.o.m. 1999-08-09 t.o.m. 2000-10-22

Rapporter

SOU 2000:77Omhändertagen – samhällets ansvar för utsatta barn och unga
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1999:43
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2000:77 Omhändertagen – Samhällets ansvar för utsatta barn och unga [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman