: : :

Medverkande i utredning : Bo Knutsson På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bo Knutsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bo Knutsson medverkat i ( 2 st. ):

Följerättutredningen (Ju 2013:09) [ Avslutad 2014 ] [ Expert ]

Följerättutredningen (Ju 2013:09)


Beteckning : Ju 2013:09
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 2015-03-11
Status : Avslutad 2014 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2013-05-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2013:63
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Ihrfelt, Ulrika, fr.o.m. 2013-05-30 t.o.m. 2014-06-30
Sakkunnig : Kullberg, Linda, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Sakkunnig : Öström, Thorbjörn, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Bexhed, Jan-Mikael, fr.o.m. 2013-10-10 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Brushammar, Anders, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2013-10-09
Expert : Cederlund, Karin, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Knutsson, Bo, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Lindberg, Mats, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Nordlander, Anne, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Rosén, Jan, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Expert : Stensmyr, Gunhild, fr.o.m. 2013-07-04 t.o.m. 2014-06-11
Sekreterare : Krikström, Peter, fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2014-06-15

Rapporter

SOU 2014:36Frågor om följerätt och om museernas kopiering
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2013:63 Vissa frågor om följerätt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2014:36 Frågor om följerätt och om museernas kopiering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Skrothandelsutredningen (N 1996:01) [ Avslutad 1997 ] [ Expert ]

Skrothandelsutredningen (N 1996:01)


Beteckning : N 1996:01
Departement : Närings- och handelsdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-10
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1996:1.
Lokal :
0

Sammansättning


Wennberg, Gunnel, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Arvidsson, John, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Axelsson, Gustaf, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Carp, Stefan, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Dyrke, Ulrika, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-02-16
Expert : Knutsson, Bo, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Olsson, Cecilia, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Lindbäck, Christina, fr.o.m. 1996-06-01 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Römpötti, Marie, fr.o.m. 1997-02-17 t.o.m. 1997-06-30
Expert : Silbermann, Herbert
Sekreterare : Svensson, Per-Anders, fr.o.m. 1996-05-29 t.o.m. 1997-08-15

Rapporter

SOU 1997:89Handeln med skrot och begagnade varor
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1996:1
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1997:89 Handeln med skrot och begagnade varor [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman