Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Björn Sylvén

Sök kontaktuppgifter till Björn Sylvén på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Björn Sylvén

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Björn Sylvén medverkat i ( 2 st. ):

Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur [ Avslutad 1996 ] [ Expert ]

Utredningen (Fö 1995:01) Utvärdering av försvarets ledning och struktur


Beteckning : Fö 1995:01
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 1997-03-11
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se, dir. 1995:4
Lokal :
01

Sammansättning


Jeding, Lars, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Heijer, Birgitta, fr.o.m. 1995-02-01
Sakkunnig : Ohlsson, Dan, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-07-04
Sakkunnig : Löth, Ann-Sofie, fr.o.m. 1995-05-15
Sakkunnig : Westling, Katrin, fr.o.m. 1995-02-01 t.o.m. 1995-05-14
Expert : Bauer, Anders, fr.o.m. 1996-05-01 t.o.m. 1996-06-30
Expert : Danielsson, Inge, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Frid, Sven Rune, fr.o.m. 1995-10-01
Expert : Kärnekull, Erik, fr.o.m. 1996-02-26
Expert : Lemne, Marja, fr.o.m. 1995-02-01
Expert : Lindström, Ulrika, fr.o.m. 1995-09-25
Expert : Sylvén, Björn, fr.o.m. 1995-06-12
Expert : Westling, Katrin, fr.o.m. 1995-05-15
Expert : Åkersten, Christer, fr.o.m. 1995-12-11 t.o.m. 1996-04-30
Expert : Borg, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Ehrling, Ingvar, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Englund, Lars-Erik, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Gustafsson, Bengt, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Furenius, Stefan, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Larsson, Krister, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Myhlback, Lennart, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Nordbeck, Gunnar, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Persson, Lars-Bertil, fr.o.m. 1996-01-22
Expert : Rudberg, Per, fr.o.m. 1996-01-22
Sekreterare : Eklund, Kristina, fr.o.m. 1995-09-12
Sekreterare : Granholm, Arne, fr.o.m. 1995-05-04
Sekreterare : Johansson, Sten, fr.o.m. 1996-04-15 t.o.m. 1996-06-30
Niesink, Lena, fr.o.m. 1995-06-06

Rapporter

SOU 1995:129En styrande krigsorganisation,
om avsikterna med LEMO-reformen
SOU 1996:96Strukturförändring och besparing.
En uppföljning av genomförda förändringar inom
försvarets ledningsorganisation.
SOU 1996:97Effektivare försvarsfastigheter!
Utvärdering av en reform
SOU 1996:98Vem styr försvaret? Utvärdering
av effekterna av LEMO-reformen
SOU 1996:99Avvekling med inlärning.
Erfarenheter från LEMO-reformens avveckling av
personal
SOU 1996:123Iakttagelser och förslag efter
omstruktureringen av försvarets ledning och stöd
SOU 1996:130De två kulturerna. Om den civila
och militära sektorns försök att styra varandra
under fyra sekler
SOU 1996:131Extern värdering av hot och
förmåga. Bilagor med underlagsmaterial till
UTFÖR:s slutbetänkande SOU 1996:123
SOU 1996:132Det stora och snabba greppet.
Om LEMO-reformens metoder och resultat
Engelsk sammanfattning. A Comprehensive and
Speedy Reform summary of an evalutation of
the restructuring of the command and support
structure of the Swedish armed forces.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO) [ Avslutad 2003 ] [ Bitr. sekreterare ]

Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO)


Beteckning : B 1981:03
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2004-03-05
Status : Avslutad 2003
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1981-02-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 1981:25 och dir. 2003:84.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Björklund, Leni, fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-10-31
Ordförande : Hedborg, Anna, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-31
Ordförande : Lindström, Eva, fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Anell, Barbro, fr.o.m. 1994-01-14 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Bohm, Peter t.o.m. 2000-03-19
Ledamot : Callesen, Per, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-03-19
Ledamot : Carlshamre, Maria, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot : Eriksson, Ingemar t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Fölster, Stefan, fr.o.m. 1997-01-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Hultkrantz, Lars, fr.o.m. 1993-12-15 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Johansson, Lena, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lewin, Leif, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-03-19
Ledamot : Lindh, Susanne, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-18
Ledamot : Lindström, Eva, fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 2002-10-31
Ledamot : Malmborg, Tony, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Schröder, Lena, fr.o.m. 1996-01-01 t.o.m. 2000-12-17
Ledamot : Svenningsson, Levi, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Wennemo, Irene, fr.o.m. 2002-05-08 t.o.m. 2003-06-30
Expert : Gunnarsson, Viviann, fr.o.m. 1998-04-01 t.o.m. 1998-08-31
Expert : Henriksson, Bo, fr.o.m. 2001-10-03 t.o.m. 2001-12-04
Expert : Sandahl, Rolf, fr.o.m. 2001-09-01 t.o.m. 2002-03-31
Sekreterare : Hörnqvist, Martin, fr.o.m. 1997-04-01 t.o.m. 2001-05-13
Sekreterare : Lemne, Marja, fr.o.m. 1993-01-15 t.o.m. 2003-06-30
Sekreterare : Nyman, Kjell, fr.o.m. 2001-08-31 t.o.m. 2003-08-12
Bitr. sekreterare : Bogren, Heidi, fr.o.m. 1998-04-15 t.o.m. 1998-08-31
Bitr. sekreterare : Ericson, Lars-Erik, fr.o.m. 1999-06-22 t.o.m. 1999-08-31
Bitr. sekreterare : Johansson, Jens, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 1999-12-31
Bitr. sekreterare : Lindroth, Carina, fr.o.m. 1986-10-15 t.o.m. 1999-02-28
Bitr. sekreterare : Nekby, Lena, fr.o.m. 1998-04-20 t.o.m. 1998-08-31
Bitr. sekreterare : Rudén, Christina, fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 1998-08-15
Bitr. sekreterare : Sandberg, Thomas, fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2002-05-31
Bitr. sekreterare : Svanberg, Lena, fr.o.m. 1999-09-01 t.o.m. 2001-12-31
Bitr. sekreterare : Sylvén, Björn, fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 2000-06-30
Bitr. sekreterare : Tanskanen, Anne, fr.o.m. 1999-10-15 t.o.m. 2003-06-30

Rapporter

Expertgruppen har fr.o.m. 1990 lämnat följande rapporter
Ds 1990:29Bostadskarriären som förmögenhetsmaskin
Ds 1990:31Skola? Förskola? Barnskola!
Ds 1990:36Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall
Ds 1990:39Sjukvårdskostnader i framtiden – vad betyder åldersfaktorn?
Ds 1990:81Läkemedelsförmånen
Ds 1991:19Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning
Ds 1991:20Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med tillämpningar på offentlig sektor
Ds 1991:26Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster
Ds 1991:27Det framtida pensionssystemet – två alternativ
Ds 1991:31Skogspolitik för ett nytt sekel
Ds 1991:49Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården – vad blir effekterna?
Ds 1991:50Ostyriga projekt – att styra och avstyra stora kommunala satsningar
Ds 1991:66Marginaleffekter och tröskeleffekter – barnfamiljerna och barnomsorgen
Ds 1991:77SJ, Televerket och Posten – bättre som bolag?
Ds 1992:6Skatteförmåner och andra särregler i inkomst- och mervärdeskatten
Ds 1992:12Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken – eller tvärtom?
Ds 1992:15Växthuseffekten – slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken
Ds 1992:25Fattigdomsfällor
Ds 1992:26Vad vill vi med socialförsäkringarna?
Ds 1992:46Statliga bidrag – motiv, kostnader, effekter?
Ds 1992:83Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning
Ds 1992:88Slutbudsmetoden – ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan konflikt
Ds 1992:111Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i kommunal regi
Ds 1992:124Press och ekonomisk politik – tre fallstudier
Ds 1992:126Statsskulden och budgetprocessen
Ds 1993:20Presstödets effekter – en utvärdering
Ds 1993:22Hur välja rätt investeringar i trans- portinfrastrukturen?
Ds 1993:37Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken
Ds 1993:51Social Security in Sweden and Other European Countries – Three Essays
Ds 1993:58Idrott åt alla? – Kartläggning och analys av idrottsstödet
Ds 1994:14Att rädda liv – Kostnader och effekter
Ds 1994:16Varför kulturstöd? – Ekonomisk teori och svensk verklighet
Ds 1994:22Kvalitets- och produktivitetsutveckingen i sjukvården 1960-1992
Ds 1994:23Kvalitet och produktivitet – Teori och metod för kvalitetsjusterade produktivitetsmått
Ds 1994:24Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992
Ds 1994:31Det offentliga stödet till partierna – Inriktning och omfattning
Ds 1994:37Den svenska insolvensrätten – Några förslag till förbättringar inom konkurshanteringen m.m.
Ds 1994:38Budgetunderskott och statsskuld – Hur farliga är de?
Ds 1994:55Bensinskatteförändringars effekter
Ds 1994:56Skolans kostnader, effektivitet och resultat – En branschstudie
Ds 1994:71Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980-1992. Bilagor
Ds 1994:72Valfrihet inom skolan – Konsekvenser för kostnader, resultat och segregation
Ds 1994:81En Social Försäkring
Ds 1994:86Fördelningseffekter av offentliga tjänster
Ds 1994:133Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra länder
Ds 1994:135Skatter och socialförsäkringar över livscykeln – En simuleringsmodell
Ds 1994:138En effektiv försvarspolitik? – Fredsvinst, beredskap och återtagning
Ds 1995:10Försvarets kostnader och produktivitet
Ds 1995:14Företagsstödet – Vad kostar det egentligen?
Ds 1995:15Hushållning med knappa naturresurser – Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen
Ds 1995:25Vad blev det av de enskilda alternativen? – En kartläggning av verksamheten inom skolan, vården och omsorgen
Ds 1995:31Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges Television AB
Ds 1995:47Hushållning med knappa naturresurser – Exemplet sportfiske
Ds 1995:68Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter
Ds 1995:70Generationsräkenskaper
Ds 1995:74Kapitalets rörlighet – Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i ett integrerat Europa
Ds 1996:8Hur effektiv är EU:s stöd till forskning och utveckling? – En principdiskussion
Ds 1996:18Reglering som spel – Universiteten som förebild för offentliga sektorn?
Ds 1996:29Nästa steg i telepolitiken
Ds 1996:36Kan myndigheter utvärdera sig själva?
Ds 1996:37Novemberrevolutionen – Om rationalitet och makt i beslutet att avreglera kreditmarknaden 1985
Ds 1996:49Samhällets stöd till barnfamiljerna i Europa
Ds 1996:68Kommunerna och decentraliseringen – Tre fallstudier
Ds 1997:46Jordbruksstödet – efter Sveriges EU-inträde
Ds 1997:71Egenföretagande och manna från himlen
Ds 1997:73Lönar sig arbete?
Ds 1997:79Ramar, regler, resultat – vem bestämmer över statens budget?
Ds 1997:81Fisk och Fusk – Mål, medel och makt i fiskepolitiken
Ds 1998:8Vad kostar en ren? En ekonomisk och politisk analys
Ds 1998:15Kommuner Kan! Kanske! – Om kommunal välfärd i framtiden
Ds 1998:16Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter
Ds 1998:50Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet
Ds 1998:56Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESO-seminarium
Ds 1998:57Kommisséerna och bofinken. Kan en kommitté se ut hur som helst? (2 vol.)
Ds 1999:9Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess
Ds 1999:27Rapport från ett ESO-seminarium – Med bakspegeln som kompass
Ds 1999:28Att ta sig i ton – om svensk musikexport 1974-1999
Ds 1999:46Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet
Ds 1999:47Att reda sig själv – en ESO-rapport om rederier och subventioner
Ds 1999:49Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig utveckling och avveckling
Ds 1999:50Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande
Ds 1999:61Samhällets stöd till de äldre i Europa
Ds 1999:62Hederlighetens pris – en ESO-rapport om korruption
Ds 1999:65En akademisk fråga – en ESO-rapport om ranking av C-uppsatser
Ds 1999:66Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor
Ds 1999:67Dagis och Drivkrafter – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster
Ds 2000:1340-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar
Ds 2000:19Studiebidraget i det långa loppet
Ds 2000:21Kroppen eller knoppen – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna
Ds 2000:23Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige
Ds 2000:24Privilegium eller rättighet – en ESO-rapport om antagning till högskolan
Ds 2000:47En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från skola till arbete
Ds 2000:58Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning
Ds 2000:60Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik
Ds 2000:67Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen.
Ds 2001:2Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning
Ds 2001:12Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse för kommunala skolorna
Ds 2001:24Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna
Ds 2001:40Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling
Ds 2001:42Rättvisa och effektivitet – en idéanalys
Ds 2001:45I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer
Ds 2001:59Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen
Ds 2002:7Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsfördelningen och finansiering i framtiden
Ds 2002:9Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen
Ds 2002:11Klassfreågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan
Ds 2002:12The School's Need för Resources – A Report on the Importance of Small Classes
Ds 2002:18Att hålla balansen – en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering
Ds 2002:21Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avreglering
Ds 2002:49den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder
Ds 2002:52What Price Enlargement – Implications of an expanded EU
Ds 2002:58"Huru skall statsverket granskas?" – Riksdagen som arena för genomlysning och kontroll
Ds 2003:1Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet
Ds 2003:6Bostadsbyggandets hinerbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001
Ds 2003:7Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer
Ds 2003:16Precooking in the European Union – the World of Expert Groups
Ds 2003:31Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi
Ds 2003:33Skolmisslyckande – hur gick det sen?
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkanden av utredningen ( 117 st. Ds ) :

Ds 1990:29
Ds 1990:31
Ds 1990:36
Ds 1990:39
Ds 1990:81
Ds 1991:19
Ds 1991:20
Ds 1991:26
Ds 1991:27
Ds 1991:31
Ds 1991:49
Ds 1991:50
Ds 1991:66
Ds 1991:77
Ds 1992:6
Ds 1992:12
Ds 1992:15
Ds 1992:25
Ds 1992:26
Ds 1992:46
Ds 1992:83
Ds 1992:88
Ds 1992:111
Ds 1992:124
Ds 1992:126
Ds 1993:20
Ds 1993:22
Ds 1993:37
Ds 1993:51
Ds 1993:58
Ds 1994:14
Ds 1994:16
Ds 1994:22
Ds 1994:23
Ds 1994:24
Ds 1994:31
Ds 1994:37
Ds 1994:38
Ds 1994:55
Ds 1994:56
Ds 1994:71
Ds 1994:72
Ds 1994:81
Ds 1994:86
Ds 1994:133
Ds 1994:135
Ds 1994:138
Ds 1995:10
Ds 1995:14
Ds 1995:15
Ds 1995:25
Ds 1995:31
Ds 1995:47
Ds 1995:68
Ds 1995:70
Ds 1995:74
Ds 1996:8
Ds 1996:18
Ds 1996:29
Ds 1996:36
Ds 1996:37
Ds 1996:49
Ds 1996:68
Ds 1997:46
Ds 1997:71
Ds 1997:73
Ds 1997:79
Ds 1997:81
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:8 Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:15 Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:16 Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:50 Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:56 Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESO-seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1998:57 Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som helst? [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:27 Med backspegeln som kompass – rapport från ett ESO-seminarium [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:28 Att ta sig ton – om svensk musikexport 1974-1999 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:46 Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:47 Att reda sig själv – Bör subventioner ges till rederiföretag? – en ESO-rapport om rederier och subventioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:49 Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:50 Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:61 Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:62 Hederlighetens pris – ESO-rapport om korruption [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:65 En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-uppsatser [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:66 Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 1999:67 Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om fördelningspolitik och offentliga tjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:13 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:19 Studiebidraget i det långa loppet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:23 Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:24 Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen till högskolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:47 En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från skola till arbete [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:58 Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:60 Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s strukturpolitik [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2000:67 Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:2 Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:12 Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas betydelse för de kommunala skolorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:24 Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:40 Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:42 Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:45 I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2001:59 Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:7 Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:9 Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985-1999 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:11 Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:12 The School’s Need for Resources – A Report on the Importance of Small Classes [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:18 Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och budgetdisciplin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:21 Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid avregleringar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:49 Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:52 What Price Enlargement? – implications of an expanded EU [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2002:58 "Huru skall statsvercket granskas?" – om riksdagen och den demokratiska kontrollen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:1 Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:6 Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995-2001 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:16 Precooking in the European Union [ pdf ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:31 Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Omslaget till betänkandet
Ds 2003:33 Skolmisslyckande – hur gick det sen? [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman