: : :

Medverkande i utredning : Björn Körlof På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Björn Körlof

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Björn Körlof medverkat i ( 5 st. ):

Utredningen (Fö 2008:02) Frivillig försvarsverksamhet [ Avslutad 2008 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen (Fö 2008:02) Frivillig försvarsverksamhet


Beteckning : Fö 2008:02
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:2
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Körlof, Björn, fr.o.m. 2008-03-01
Sakkunnig : Brandtell, Per, fr.o.m. 2008-04-11
Sakkunnig : Persson, Kaj, fr.o.m. 2008-04-11
Expert : Andersson, Björn N., fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Dager, Anders, fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Deltér, Sara, fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Ekenberg, Roland, fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Walldén, Anna, fr.o.m. 2008-06-02
Sekreterare : Lindmark, Göran, fr.o.m. 2008-03-01

Rapporter

SOU 2008:101Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:2 Frivillig försvarsverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:101 Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Frivilligorganisationsutredningen (Fö 1999:06) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Frivilligorganisationsutredningen (Fö 1999:06)


Beteckning : Fö 1999:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-01
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:95 och dir 2000:25.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Börjesson, Dick, fr.o.m. 2000-02-16
Sakkunnig : Nylander, Leif, fr.o.m. 2000-03-23
Sakkunnig : Hanby, Björn, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Brehmer, Berndt, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Frisk, Lars, fr.o.m. 2000-11-07
Expert : Jansson, Torbjörn, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Johansson, Bengt-Arne, fr.o.m. 2000-03-23 t.o.m. 2000-11-06
Expert : Johansson, Ulf, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Körlof, Björn, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Malmberg, Gunilla, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Riddarström, Bo, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Sylvén, Eva, fr.o.m. 2000-11-07
Expert : von Vegesack, Henrik, fr.o.m. 2000-11-07
Sekreterare : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2000-03-23
Sekreterare : Broddvall, Rickard, fr.o.m. 2000-03-01

Rapporter

SOU 2001:15Frivilligheten och samhällsberedskapen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1999:95
Dir. 2000:25
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:15 Frivilligheten och samhällsberedskapen [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fö 1997:04) om totalförsvarsstöd till Central- och Östeuropa (TOTBALT) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Utredningen (Fö 1997:04) om totalförsvarsstöd till Central- och Östeuropa (TOTBALT)


Beteckning : Fö 1997:04
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:52.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gyldén, Nils, fr.o.m. 1997-04-10
Sakkunnig : Emnéus, Eva, fr.o.m. 1997-11-14 t.o.m. 1998-10-26
Sakkunnig : Hermelin, Fredrike, fr.o.m. 1998-10-27
Sakkunnig : Tersman, Ingrid, fr.o.m. 1998-10-27
Sakkunnig : Wale Grunditz, Catharina, fr.o.m. 1997-11-14 t.o.m. 1998-10-26
Expert : Andersson, Bengt, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Grunditz, Peter, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Jansson, Sven-Åke, fr.o.m. 1998-08-01
Expert : Kvarnström, Staffan, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Körlof, Björn, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Lagus, Maria, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Lundgren, Bo Richard, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Nilsson, Roland, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Persson, Lars G., fr.o.m. 1998-08-01
Expert : Reinholdsson, Bo, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Westin, Mats, fr.o.m. 1997-11-14
Sekreterare : Larsson, Tommy, fr.o.m. 1997-05-01

Rapporter

1999:6Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:52
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:6 Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Utredning (Fö 1992:02) om ombildning av Fortifikationsförvaltningen m.m. [ Avslutad 1995 ]
Utredning (Fö 1992:02) om ombildning av Fortifikationsförvaltningen m.m.
Departement : Försvarsdepartementet
Status : Avslutad 1995
Direktiv för se dir. 1992:113.
Medverkande :
Björn Körlof, generaldirektör, t.o.m. 1994-02-27
Torsten Engberg, generaldirektör, fr.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Hans Dellner, departementsråd, t.o.m. 1994-02-27
Sakkunnig : Karl-Erik Hagström, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-02-27
Sakkunnig : Monica Lundberg, departementssekreterare, t.o.m. 1994-02-27
Sakkunnig : Mats Midsander, departementssekreterare, t.o.m. 1994-02-27
Sakkunnig : Gunnar Nordbeck, f. generaldirektör, t.o.m. 1994-02-27
Sakkunnig : Bernt Östh, generalmajor, t.o.m. 1994-02-27
Expert : Wilbert Algotson, överstelöjtnant, t.o.m. 1994-02-27
Expert : Niklas Angestav, verkscontroller, t.o.m. 1994-02-27
Expert : Claes-Göran Gustavsson, revisionsdirektör, t.o.m. 1994-02-27
Expert : Lena Hägglöf, departementssekreterare, t.o.m. 1993-08-31
Expert : Gustav Lasota, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-02-27
Expert : Dan Ohlsson, departementsråd, t.o.m. 1994-02-27
Expert : Erik Åsbrink, verkställande direktör, t.o.m. 1994-02-27
Sekreterare : Hans Westin, major
Roland Ferngren, avdelningsdirektör, t.o.m. 1994-02-27
Nils Wallin, avdelningsdirektör
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:113
Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) [Organ inom Regeringskansliet] [ Pågående ] [ Ledamot ]

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) Organ inom Regeringskansliet


Beteckning : Fö 1991:A
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2019-03-04
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1991-06-20
Direktiv för rådet, se regeringsbeslut den 20 juni 1991.
Lokal : Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 103 33 Stockholm
Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

Sammansättning


Ordförande : Eksborg, Ann-Louise, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-09-07
Ledamot : Diamant, Maria, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ordförande : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ordförande : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ordförande : Johansson, Maj, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31
Vice ordförande : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2011-02-28
Vice ordförande : Hedberg, Bosse, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Vice ordförande : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Vice ordförande : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Vice ordförande : Roth, Bertil, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30
Vice ordförande : Rönqvist, Anders, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-06-30
Vice ordförande : Sjögren, Per, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Ahlström, Christer, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Asp, Anna, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Bratt, Carin, fr.o.m. 2018-11-21 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Broström, Per, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2008-12-31
Ledamot : Clomén, Dick, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Deuschl, Harald, fr.o.m. 1997-07-01
Ledamot : Diamant, Maria, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : af Geijerstam, Margareta t.o.m. 1997-09-30
Ledamot : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Engdahl, Ola, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Eksborg, Ann-Louise t.o.m. 1997-09-07
Ledamot : Ericson, Marika, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31
Ledamot : Flarup, Karin, fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Greenhill, Malin, fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : von Greyerz, Walo, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Hammarskjöld, Elinor, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2011-02-28
Ledamot : Hedberg, Bosse, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2008-09-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Hedström, Key, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Himmelstrand Sundström, Kristina, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Hedegård, Maria, fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Holst, Fredrik, fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Johansson, Maj, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31
Ledamot : Kelt, Maria, fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Kelt, Maria, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Kleffner, Jann, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Körlof, Björn, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2008-09-30
Ledamot : Lager, Elisabeth, fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Ledmyr, Sonja, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30
Ledamot : Lind, Gustaf, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Lindfors, Erik, fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2012-06-30
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Nilsson, Pernilla, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Nymark, Manólis, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30
Ledamot : Persson, Ing-Marie, fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2009-06-30
Ledamot : Rosvall, Göran, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-08-23
Ledamot : Roth, Bertil, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30
Ledamot : Ryding-Berg, Stefan, fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2013-11-30
Ledamot : Rönqvist, Anders, fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Sandbu, Magnus D., fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Sanbu, Magnus, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Sanbu, Magnus, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-20
Ledamot : Sjögren, Per, fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2015-06-30
Ledamot : Sojde, Catharina, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Sojde, Catharina, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Sunnegårdh, Helena, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Ledamot : Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2012-05-31
Ledamot : Tengroth, Cecilia, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Ledamot : Tornberg, Richard, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-06-30
Ledamot : Ulfsparre, Christina, fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2011-02-28
Sekreterare : Andersson, Mikael, fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2011-03-31
Sekreterare : af Geijerstam, Margareta, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1997-09-30
Sekreterare : Nyrén, Jan, fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1999-04-18
Sekreterare : Petersson, Elisabet, fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m. 2012-05-27
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2012-05-28 t.o.m. 2015-06-30
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04
Sekreterare : Rudvall, Samuel, fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30
Sekreterare : Wågnert, Niklas, fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2001-05-31

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman