: : :

Medverkande i utredning : Björn Körlof På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Björn Körlof

Utredningar som Björn Körlof medverkat i ( 3 st. ):

Utredningen (Fö 2008:02) Frivillig försvarsverksamhet [ Avslutad 2008 ] [ Särskild utredare ]

Utredningen (Fö 2008:02) Frivillig försvarsverksamhet


Beteckning : Fö 2008:02
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2009-03-05
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2008-02-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2008:2
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Körlof, Björn, fr.o.m. 2008-03-01
Sakkunnig : Brandtell, Per, fr.o.m. 2008-04-11
Sakkunnig : Persson, Kaj, fr.o.m. 2008-04-11
Expert : Andersson, Björn N., fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Dager, Anders, fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Deltér, Sara, fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Ekenberg, Roland, fr.o.m. 2008-06-02
Expert : Walldén, Anna, fr.o.m. 2008-06-02
Sekreterare : Lindmark, Göran, fr.o.m. 2008-03-01

Rapporter

SOU 2008:101Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2008:2 Frivillig försvarsverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:101 Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Frivilligorganisationsutredningen (Fö 1999:06) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Frivilligorganisationsutredningen (Fö 1999:06)


Beteckning : Fö 1999:06
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-01
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-11-18
Direktiv för utredningen, se dir. 1999:95 och dir 2000:25.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Börjesson, Dick, fr.o.m. 2000-02-16
Sakkunnig : Nylander, Leif, fr.o.m. 2000-03-23
Sakkunnig : Hanby, Björn, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Brehmer, Berndt, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Frisk, Lars, fr.o.m. 2000-11-07
Expert : Jansson, Torbjörn, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Johansson, Bengt-Arne, fr.o.m. 2000-03-23 t.o.m. 2000-11-06
Expert : Johansson, Ulf, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Körlof, Björn, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Malmberg, Gunilla, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Riddarström, Bo, fr.o.m. 2000-03-23
Expert : Sylvén, Eva, fr.o.m. 2000-11-07
Expert : von Vegesack, Henrik, fr.o.m. 2000-11-07
Sekreterare : Larsson, Tommy, fr.o.m. 2000-03-23
Sekreterare : Broddvall, Rickard, fr.o.m. 2000-03-01

Rapporter

SOU 2001:15Frivilligheten och samhällsberedskapen
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 1999:95
Dir. 2000:25
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:15 Frivilligheten och samhällsberedskapen [ pdf |Paragraftecken ]
Utredningen (Fö 1997:04) om totalförsvarsstöd till Central- och Östeuropa (TOTBALT) [ Avslutad 1999 ] [ Expert ]

Utredningen (Fö 1997:04) om totalförsvarsstöd till Central- och Östeuropa (TOTBALT)


Beteckning : Fö 1997:04
Departement : Försvarsdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-07
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-04-03
Direktiv för utredningen, se dir. 1997:52.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Gyldén, Nils, fr.o.m. 1997-04-10
Sakkunnig : Emnéus, Eva, fr.o.m. 1997-11-14 t.o.m. 1998-10-26
Sakkunnig : Hermelin, Fredrike, fr.o.m. 1998-10-27
Sakkunnig : Tersman, Ingrid, fr.o.m. 1998-10-27
Sakkunnig : Wale Grunditz, Catharina, fr.o.m. 1997-11-14 t.o.m. 1998-10-26
Expert : Andersson, Bengt, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Grunditz, Peter, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Jansson, Sven-Åke, fr.o.m. 1998-08-01
Expert : Kvarnström, Staffan, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Körlof, Björn, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Lagus, Maria, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Lundgren, Bo Richard, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Nilsson, Roland, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Persson, Lars G., fr.o.m. 1998-08-01
Expert : Reinholdsson, Bo, fr.o.m. 1997-11-14
Expert : Westin, Mats, fr.o.m. 1997-11-14
Sekreterare : Larsson, Tommy, fr.o.m. 1997-05-01

Rapporter

1999:6Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet
Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:52
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:6 Effektivare totalförsvarsstöd i Östersjöområdet [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman