: : :

Medverkande i utredning : Björn Cederström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Björn Cederström

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Björn Cederström medverkat i:

Utredningen (M 1991:02) om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m. [ Avslutad 1993 ] [ Sakkunnig ]

Utredningen (M 1991:02) om åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.


Beteckning : M 1991:02
Departement : Miljö- och naturresursdepartementet
Senast ändrad : 1995-01-30
Status : Avslutad 1993
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir 1991:78.
Lokal :
0123456789

Sammansättning


Svensson, Kjell t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Cederström, Björn t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Ericson, Mats t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Gyllensvärd, Eva t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Löwendahl, Bo t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Nilsson, Allan t.o.m. 1993-06-13
Sakkunnig : Nääs, Roger t.o.m. 1993-06-13
Sekreterare : Fredriksson, Tommy t.o.m. 1993-06-12
Sekreterare : Winberg, Gösta t.o.m. 1993-06-30

Rapporter

SOU 1992:41Angående vattenskotrar
SOU 1993:51Naturupplevelser utan buller – en
kvalitet att värna.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1991:78
Betänkanden av utredningen ( 2 st. SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1992:41 Angående vattenskotrar [ pdf |Paragraftecken ]
Omslaget till betänkandet
SOU 1993:51 Naturupplevelser utan buller – en kvalitet att värna [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman