: : :

Medverkande i utredning : Birgitta Sandén Kårström

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Birgitta Sandén Kårström

Utredning som Birgitta Sandén Kårström medverkat i:

Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09) [ Pågående ] [ Expert ]

Utredningen effektiva och ändamålsenliga tolktjänster (U 2017:09)


Beteckning : U 2017:09
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2018-10-26
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-10-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:104
Lokal :
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 12 december 2018.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmgren, Gunnar, fr.o.m. 2017-10-19
Expert : Almqvist, Ingrid, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Bylund, Anna-Carin, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Capelle, Petra, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Claesson, Josefin, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Dahlerus, Lotta, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Jarlert, Carl Magnus, fr.o.m. 2018-10-23
Expert : Jansson, Magnus, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Jonsson, Jonas, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Larsson, Ivett G, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Nannesson, Frida, fr.o.m. 2018-04-24
Expert : Nezirevic, Sanja, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Plisch, Emil, fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-01-31
Expert : Sandén Kårström, Birgitta, fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-04-23
Expert : Stoltz, Britt-Inger, fr.o.m. 2017-12-19
Expert : Vaher Comte, Leelo, fr.o.m. 2017-12-19 t.o.m. 2018-10-22
Expert : Westerlund, Joakim, fr.o.m. 2017-12-19
Huvudsekreterare : Larsson, Folke K, fr.o.m. 2017-10-19
Sekreterare : Medin, Anna, fr.o.m. 2017-11-13
Sekreterare : Plisch, Emil, fr.o.m. 2018-02-01

Rapporter

Källa : Sveriges riksdag
Utredningsdirektiv för utredningen

Första sidan av utredningsdirektiven
Dir. 2017:104 Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman