: : :

Medverkande i utredning : Bengt-Olov Knutsson

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bengt-Olov Knutsson

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Bengt-Olov Knutsson medverkat i:

Utredningen om fortsatt utveckling av kommunal databas samt tvärsektoriell uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet (Fi 2000:08) [ Avslutad 2001 ] [ Expert ]

Utredningen om fortsatt utveckling av kommunal databas samttvärsektoriell uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet(Fi 2000:08)


Beteckning : Fi 2000:08
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2002-03-06
Status : Avslutad 2001
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2000-10-12
Direktiv för utredningen, se dir. 2000:69 och dir. 2001:26
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Särskild utredare : Sörman, Håkan, fr.o.m. 2000-11-15 t.o.m. 2001-10-05
Sakkunnig : Batljan, Illija, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Sakkunnig : Bertram, Uta, fr.o.m. 2001-02-12 t.o.m. 2001-10-05
Sakkunnig : Brasch, Magdalena, fr.o.m. 2001-04-12 t.o.m. 2001-10-05
Sakkunnig : Dagenbrink, Marika, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Sakkunnig : Hjortendal-Hellman, Eva, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Sakkunnig : Wallström, Sofia, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-04-11
Expert : Andersson, Margareta, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Expert : Andersson, Peter, fr.o.m. 2000-12-13 t.o.m. 2001-10-05
Expert : Knutsson, Bengt-Olov, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Expert : Loogna, Barbro, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Expert : Lundh, Staffan, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Expert : Melin, Tore, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-10-05
Expert : Öckinger, Jörgen, fr.o.m. 2000-12-15 t.o.m. 2001-10-05
Sekreterare : Stig, Kristina, fr.o.m. 2000-12-01 t.o.m. 2001-12-31
Bitr. sekreterare : Gertsson, Bo, fr.o.m. 2001-02-01 t.o.m. 2001-09-30

Rapporter

SOU 2001:75www.kommundatabas.NU!
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen ( 2 st. ) :

Dir. 2000:69
Dir. 2001:26
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2001:75 www.kommundatabas.NU! [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman