: : :

Medverkande i utredning : Bengt Lambe På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bengt Lambe

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Bengt Lambe medverkat i:

Hovrättsprocessutredningen (Ju 1993:04) [ Avslutad 1996 ]

Hovrättsprocessutredningen (Ju 1993:04)


Beteckning : Ju 1993:04
Departement : Justitiedepartementet
Senast ändrad : 1997-03-10
Status : Avslutad 1996
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1993:38.
Lokal : Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepar- tementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-405 1000 direktval 08-405 4597 (Hall), 08-405 4729 (Johannisson).
0

Sammansättning


Lambe, Bengt t.o.m. 1995-12-31
Expert : Bergholtz, Gunnar t.o.m. 1995-12-31
Expert : Bäckström, Jan-Åke t.o.m. 1995-12-31
Expert : Eklycke, Lars t.o.m. 1995-12-31
Expert : Ewerlöf, Göran t.o.m. 1995-12-31
Expert : Fitger, Peter t.o.m. 1995-12-31
Expert : Hegrelius, Barbro t.o.m. 1995-12-31
Expert : Lindblom, Ann-Christine t.o.m. 1995-12-31
Expert : Riberdahl, Solveig t.o.m. 1995-12-31
Expert : Sjölin, Claes t.o.m. 1995-12-31
Sekreterare : Hall, Per t.o.m. 1996-03-24
Sekreterare : Johannisson, Sven, fr.o.m. 1994-01-01 t.o.m. 1996-01-31

Rapporter

SOU 1995:124Ett reformerad hovrättsförfarande
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1993:38
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1995:124 Ett reformerat hovrättsförfarande [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman