: : :

Medverkande i utredning : Bengt Kronblad På Wikipedia

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Bengt Kronblad

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Bengt Kronblad medverkat i ( 3 st. ):

Kommittén om forskningsetik (U 1997:11) [ Avslutad 1999 ] [ Ledamot ]

Kommittén om forskningsetik (U 1997:11)


Beteckning : U 1997:11
Departement : Utbildningsdepartementet
Senast ändrad : 2000-03-09
Status : Avslutad 1999
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1997-05-22
Direktiv för kommittén, se dir. 1997:68.
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Westerholm, Barbro, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Bladh, Annika, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Danielsson, Torgny, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Fransson, Sonja, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Hallqvist Lindvall, Inger, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Kronblad, Bengt, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Nilsson, Rolf L., fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Rydén, Rune, fr.o.m. 1997-06-09 t.o.m. 1999-02-01
Ledamot : Weinehall, Lars t.o.m. 1999-02-01
Huvudsekreterare : Hansson, Mats G., fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1999-02-01
Bitr. sekreterare : Dahlberg, Karin, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1999-03-14
Bitr. sekreterare : Höglund, Anna, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1999-02-01
Assistent : Robeson, Margit, fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1999-02-01

Rapporter

SOU 1999:4God sed i forskningen
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1997:68
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1999:4 God sed i forskningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Kommittén (Jo 1995:06) om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik [ Avslutad 1997 ] [ Ledamot ]

Kommittén (Jo 1995:06) om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik


Beteckning : Jo 1995:06
Departement : Jordbruksdepartementet
Senast ändrad : 1998-03-09
Status : Avslutad 1997
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1995:109.
Lokal :
0

Sammansättning


Ordförande : Englund, Svante, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Bernhardsson, Bo, fr.o.m. 1995-10-06 t.o.m. 1995-12-31
Ledamot : Bohlin, Sinikka, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Brunander, Lennart, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Carlsson, Inge, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Ericsson, Dan, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Johansson, Ann-Kristine, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Kronblad, Bengt, fr.o.m. 1996-01-01
Ledamot : Lindvall, Gudrun, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Malmström, Cecilia, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Marklund, Leif, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Mikaelsson, Maggi, fr.o.m. 1995-10-06
Ledamot : Nilsson, Carl G., fr.o.m. 1995-10-06
Sakkunnig : Gabrielsson, Arne, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Hellberg, Lars-Erik, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Hempel, Eva Karin, fr.o.m. 1995-12-07
Sakkunnig : Kullberg, Mikael, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Asplund, Carl, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Björklund, Håkan, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Bodegård, Johan, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : Ekman, Maicen, fr.o.m. 1996-10-01
Expert : Klum, Anders, fr.o.m. 1995-12-07
Expert : von, Dag, fr.o.m. 1995-12-07
Huvudsekreterare : Öhgren, Hans, fr.o.m. 1995-10-06
Lagerkvist, Anna, fr.o.m. 1995-12-07

Rapporter

följande rapporter
SOU 1996:136Effekter av EU:s jordbruks-
politik
SOU 1996:171Konsekvenserna för CAP av
WTO-åtagandena och en östutvidgning
SOU 1997:26EU:s jordbrukspolitik och den
globala livsmedelsförsörjningen
SOU 1997:50Alternativa utvecklingsvägar
för EU:s gemensamma jordbrukspolitik
SOU 1997:74EU:s jordbrukspolitik, miljön
och regional utveckling
Kommittén har avgett
SOU 1997:102Mat & Miljö – Svensk strategi
för EU:s jordbruk i framtiden
SOU 1997:151Food & the environment -
Swedish strategy for the future of EU agriculture.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1995:109
Konsumentpolitiska kommittén (C 1992:04) [ Avslutad 1994 ] [ Ledamot ]

Konsumentpolitiska kommittén (C 1992:04)


Beteckning : C 1992:04
Departement : Civildepartementet
Senast ändrad : 1995-01-29
Status : Avslutad 1994
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den:
Direktiv för se dir. 1992:63.
Lokal :
012

Sammansättning


Ordförande : Mogård, Britt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Dalström, Bengt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Engström, Marie t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Gustavsson, Stina t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Hestvik, Inger t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Hjort, Kerstin t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Johansson, Inga-Britt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Kronblad, Bengt t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Pilsäter, Karin t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Saint, Mona t.o.m. 1994-02-28
Ledamot : Skogh, Göran t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Beck-Friis, Jörgen t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Edling, Axel t.o.m. 1994-02-28
Sakkunnig : Utterström, Thomas t.o.m. 1994-02-28
Expert : Emmervall, Madeleine t.o.m. 1994-02-28
Expert : Hansson, Sven Åke t.o.m. 1994-02-28
Expert : Holm, Ernst Olav t.o.m. 1994-02-28
Expert : Lambertz, departementssekreterare t.o.m. 1994-02-28
Expert : Nykvist, Ann-Christin t.o.m. 1994-02-28
Expert : Stenlund, Anders t.o.m. 1994-02-28
Expert : Ström, Turid t.o.m. 1994-02-28
Sekreterare : Karlander, Olof t.o.m. 1994-02-28
Lemón, Richard t.o.m. 1993-12-31
Ulvelius, Nina t.o.m. 1994-02-28

Rapporter

SOU 1994:14Konsumentpolitik i en ny tid.
Uppdraget är därmed slutfört.
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningsdirektiv för utredningen

Dir. 1992:63
Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 1994:14 Konsumentpolitik i en ny tid [ pdf |Paragraftecken ]

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman