: : :

Medverkande i utredning : Anton Udd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Medverkande i utredning : Anton Udd

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Anton Udd medverkat i:

Översiktsplaneringsutredningen (N 2017:02) [ Pågående ] [ Expert ]

Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)


Beteckning : N 2017:02
Departement : Näringsdepartementet
Senast ändrad : 2019-04-01
Status : Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-01-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2017:6, dir. 2017:132 och dir. 2018:62
Lokal : Garnisonen, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 25 87
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 januari 2019.

Sammansättning


Särskild utredare : Holmqvist, Inger, fr.o.m. 2017-02-01
Sakkunnig : Berglund, Anna-Karin, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Börjevik Kovaniemi, Kristina, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Fridborn Kempe, Philip, fr.o.m. 2018-02-26
Sakkunnig : Frostenson, Ivar, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-19
Sakkunnig : Hjalmarsson, Johan, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Kaplan, Ann-Kristin, fr.o.m. 2017-05-08
Sakkunnig : Lund, Helena, fr.o.m. 2017-06-10 t.o.m. 2018-01-24
Sakkunnig : Renbjer, Gunilla, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Samuelsson, Elin, fr.o.m. 2018-11-01
Sakkunnig : Sandart, Rikard, fr.o.m. 2017-03-13
Sakkunnig : Strigård, Helena, fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2017-06-09
Expert : Andersson, John, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Axman, Julia, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Berglund, Kenneth, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Bigner, Mats, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Boberg, Sven, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Boman, Anna, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Bramer, Camilla, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Celik, Elin, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Evald, Karl, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Ferdinandsson, Anders, fr.o.m. 2019-11-12
Expert : Hane, Josefin, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Hedlund, Anders, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Hedlund, Anders, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Helgesson, Helena, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Holm, Thomas, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Holm, Thomas, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Hägglund, Eva, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Isacsson, Kristina, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Isacsson, Kristina, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Jernström, Jenny, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Johansson, Anette, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Joksimovic, Tatjana, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Jourak, Julia, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Kalbro, Thomas, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Karlsson, Per, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Lehman, Lotta, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Larsson, Johan, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Larsson, Lars-Inge, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Lindgren, Eidar, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Mattson, Nancy, fr.o.m. 2018-11-01
Expert : Mark-Nielsen, Jörgen, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Mattsson, Nancy, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Nellerup, Josephine, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Nordlander, Anna, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Silverfur, Rikard, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Sundvall, Daniel, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Udd, Anton, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Weber, Elisabet, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Wellhagen, Björn, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Expert : Åkerskog, Ann, fr.o.m. 2018-02-19 t.o.m. 2018-10-02
Huvudsekreterare : Hjalmarsson, Johan, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-10-14
Sekreterare : Björk-Werner, Joel, fr.o.m. 2017-02-15 t.o.m. 2018-12-09
Sekreterare : Björn, Cristina, fr.o.m. 2017-05-21 t.o.m. 2018-05-31
Sekreterare : Blomberg, Jesper, fr.o.m. 2018-01-18 t.o.m. 2019-02-13
Sekreterare : Franzén, Emma, fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-05-31

Rapporter

SOU 2017:74Detaljplanekravet
SOU 2018:46Del 1. En utvecklad översiktsplanering – Att underlätta eferföljande planering. Del. 2. En utvecklad översiktsplanering – Kommunalreglering av upplåtelsereformen
SOU 2018:86Verkställbarhet av beslut om lov
SOU 2019:9Privat intitivrätt – planintressentens medverkan vid deljplaneläggning
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Senast uppdaterad 2018-11-11 av Sören Öman