Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Annika Atterwall

Sök kontaktuppgifter till Annika Atterwall på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Annika Atterwall

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredningar som Annika Atterwall medverkat i ( 4 st. ):

Utredningen om anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet (N 2007:02) [ Avslutad 2008 ] [ Sekreterare ]
Utredningen om anslutning av anläggningar för förnybar elproduktion m.m. till elnätet (N 2007:02)
Departement : Näringsdepartementet
Status : Avslutad 2008
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-02-01
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:10 och 2008:15
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2008:13 Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion
Medverkande :
Särskild utredare : Lennart Söder, fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Monika Adsten, tekn.dr., fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Lars Andersson, departementssekreterare, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Stig-Arne Ankner, avdelningsråd, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Leif Boström, tekn.lic., fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Björn LRF Galant, fr.o.m. 2007-06-20 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Anders Heldemar, civilingenjör, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Roger Husblad, enhetschef, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Jan-Åke Jacobsson, verkst. direktör, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Åke Larsson, tekn.dr., fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Maria Malmkvist, enhetschef, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Staffan Niklasson, enhetschef, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Elisabet Norgren, civilingenjör, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Anders Richert, enhetschef, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Ylva Svensson, rättssakkunnig, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Expert : Christer Söderberg, civilingenjör, fr.o.m. 2007-04-16 t.o.m. 2008-02-29
Sekreterare : Annika Atterwall, fr.o.m. 2007-04-01 t.o.m. 2008-02-29
Sekreterare : Eva Centeno López, fr.o.m. 2007-05-01 t.o.m. 2007-09-30
Sekreterare : Susann Persson, fr.o.m. 2007-03-26 t.o.m. 2008-02-29
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2008:13 Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2007:04) om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan [ Avslutad 2009 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (Jo 2007:04) om myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2009
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2007-11-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2007:166, dir. 2008:83 och dir. 2008:139
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2009:8 Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion
Medverkande :
Särskild utredare : Gerhard Larsson, f.d. landshövding, fr.o.m. 2007-12-11
Expert : Nils Alesund, handläggare, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Agneta Dreber, verkst. direktör, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Lasse Hellander, verksamhetsledare, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Pernilla Ivarsson, minister, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Johan Krabb, departementssekreterare, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Camilla Lehorts, kansliråd, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Jenny Lundström, veterinär, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Hans-Örjan Nohrstedt, docent, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Thomas Svaton, verkst. direktör, fr.o.m. 2008-03-14
Expert : Henrik Svenberg, förbundsordförande, fr.o.m. 2008-03-14
Sekreterare : Annika Atterwall, agronom, fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2009-01-31
Sekreterare : Hans Wiklund, kanslichefen, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2009-02-28
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Utredningen (Jo 2005:05) om jordbrukets roll som bioenergiproducent [ Avslutad 2007 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (Jo 2005:05) om jordbrukets roll som bioenergiproducent
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2007
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2005-07-21
Direktiv för utredningen, se dir. 2005:85, dir. 2006:56 och dir. 2006:131
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs
Medverkande :
Särskild utredare : Lars Andersson, verkst. direktör, fr.o.m. 2005-10-21
Expert : Susanne Andersson, handläggare, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Runar Brännlund, professor, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Pål Börjesson, docent, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Sven-Olov Ericson, kansliråd, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Peter Frykblom, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-12-18
Expert : Olle Hådell, civilingenjör, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Conny Hägg, ämnesråd, fr.o.m. 2007-03-16
Expert : Ulrika Jardfelt, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Kersti Linderholm, avdelningsdirektör, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Hans-Örjan Nohrstedt, docent, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Fredrik Odelram, departementssekreterare, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Ann Segerborg-Fick, expert, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Anna Stålnacke, kammarrättsassessor, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Harald Svensson, chefsekonom, fr.o.m. 2006-04-06
Expert : Kerstin Wennberg, projektledare, fr.o.m. 2006-04-06
Huvudsekreterare : Anders Lundin, docent, fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2007-05-09
Sekreterare : Annika Atterwall, agronom, fr.o.m. 2006-01-23 t.o.m. 2007-03-31
Sekreterare : Bengt Johnsson, agronom, fr.o.m. 2006-02-03
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Betänkande av utredningen ( SOU ) :

Omslaget till betänkandet
SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket – en växande resurs [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]
Utredningen (Jo 2004:07) om avgifter för foder, livsmedels- och djurskyddstillsyn [ Avslutad 2005 ] [ Sekreterare ]
Utredningen (Jo 2004:07) om avgifter för foder, livsmedels- och djurskyddstillsyn
Departement : Jordbruksdepartementet
Status : Avslutad 2005
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande : 2004-10-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2004:140 och dir. 2005:25
Uppdraget är därmed slutfört.
Utredningen har avgett :
SOU 2005:52 Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll - för en högre och jämnare kvalitet
Medverkande :
Särskild utredare : Åke Larsson, f.d. miljöchef, fr.o.m. 2004-10-14
Expert : Fredrik Alfer, departementssekreterare, fr.o.m. 2004-12-27
Expert : Klara Cederlund, rättssakkunnig, fr.o.m. 2004-12-27
Expert : Lasse Henricsson, utredare, fr.o.m. 2004-12-27
Expert : Maria Wetterling, ämnesråd, fr.o.m. 2004-12-27
Sekreterare : Annika Atterwall, agronom, fr.o.m. 2004-11-22 t.o.m. 2005-07-17
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman