Hem: Teman: Offentliga utredningar:

Medverkande i utredning : Anne-Sophie Crépin

Sök kontaktuppgifter till Anne-Sophie Crépin på :

eniro.se | hitta.se | merinfo.se | mrkoll.se | ratsit.se

Sören Öman har troligen inte kontaktuppgifter till personen.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Sök andra medverkande i offentliga utredningar :

Medverkande i utredning : Anne-Sophie Crépin

Observera att flera personer kan ha samma namn och att stavningen av namnet kanske inte är helt perfekt.
Sören Öman har förmodligen inte medverkat i utredning med personen, men väl med många andra. » Medverkande i utredningar med Sören Öman

Utredning som Anne-Sophie Crépin medverkat i:

Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18) [ Avslutad 2012 ] [ Ledamot ]

Expertgruppen för miljöstudier (EMS) (Fi 2004:18)


Beteckning : Fi 2004:18
Departement : Finansdepartementet
Senast ändrad : 2013-03-06
Status : Avslutad 2012 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2003-06-26
Direktiv för expertgruppen, se dir. 2003:85, dir. 2007:47 och dir. 2011:123
Lokal :
Uppdraget är därmed slutfört.

Sammansättning


Ordförande : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ordförande : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ordförande : Larsson, Hillevi, fr.o.m. 2006-01-20 t.o.m. 2007-02-24
Ordförande : Nilsson, Annika, fr.o.m. 2005-02-24 t.o.m. 2006-01-19
Ledamot : Aronsson, Thomas, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Bäckstrand, Karin, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Carlén, Björn, fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Crépin, Anne-Sophie, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Ebbesson, Jonas, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Gren, Ing-Marie, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Hjalmarsson, Lennart, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-02-22
Ledamot : Johansson, Per-Olov, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-01-17
Ledamot : Kriström, Bengt, fr.o.m. 2005-04-21 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lundgren, Stefan, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Lundegårdh, Bengt, fr.o.m. 2006-06-12 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Lundqvist, Lennart, fr.o.m. 2005-05-25 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Michele, Micheletti, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Muren-Chamberlain, Astri, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Rova, Carl, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Ledamot : Samakovlis, Eva, fr.o.m. 2007-03-29 t.o.m. 2010-02-28
Ledamot : Sterner, Thomas, fr.o.m. 2005-05-10 t.o.m. 2007-02-24
Ledamot : Öberg, Gunilla, fr.o.m. 2005-05-03 t.o.m. 2007-02-24
Expert : Hagem, Catherine, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Expert : Huhtala, Anni, fr.o.m. 2010-04-21 t.o.m. 2012-04-30
Kanslichef : Sonnegård, Joakim, fr.o.m. 2004-10-15 t.o.m. 2007-06-01
Kanslichef : Åsell, Mikael, fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Allgulin, Magnus, fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2012-12-01
Sekreterare : Carlén, Björn, fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m. 2010-06-29
Kanslisekreterare : Korfitsen, Charlotte, fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31
Kanslisekreterare : Nömmera, Charlotte, fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2012-12-01

Rapporter

Rapport 2006:1Medvind i uppförbacke – en studie av den svenska vindkraftspolitiken
Rapport 2007:1A broader palette: The role of tecknology in dimate
Rapport 2007:2Miljöpolitik utan kostnader? En kritisk granskning av Porterhypotesen
Rapport 2007:3Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv
Rapport 2007:4Sveriges klimatpolitik – värdet av utsläppshandel och valet av målformulering
Rapport 2008:1Att vända skutan – ett hållbart fiske inom räckhåll
Rapport 2008:2Biologisk mångfald – En analys av begreppet och dess användning i den svenska miljöpolitiken
Rapport 2009:1Suggestions for the Road to Copenhagen
Rapport 2009:2Statens ekonomiska ansvar vid naturkatastrofer och stora industriella olyckor
Rapport 2009:3Höghastighetsjärnvägar som klimatpolitiska styrmedel – ett stickspår? Exemplet Götalandsbanan
Rapport 2009:4Kan vi påverka folks miljöattityder genom information?
Rapport 2010:1Etanolens koldioxideffekter – En översikt av forskningen
Rapport 2010:2Baltic-wide and Swedish Nutrient reduction targets An Evaluation of Cost-effective Strategies
Rapport 2010:3Att mäta välfärd och hållbar utveckling – gröna nationalräkenskaper och samhällsekonomiska kalkyler
Rapport 2010:4Målet för energieffektivisering fördyrar klimatpolitiken
Rapport 2010:5Dags att tänka om! Rapport om EU:s vägval i den internationella klimatpolitiken
Rapport 2010:6Med klimatet i tankarna – styrmedel för energieffektiva bilar
Rapport 2011:1Exploatering eller reglering av naturliga monopol? Exempel fjärrvärme
Rapport 2011:2Genvägar eller senvägar – vad kostar det oss att avstå från gentekniskt förädlade grödor i jordbruket?
Rapport 2011:3Mot nya vatten – vart leder individuella överförbara fiskekvoter?
Rapport 2011:4Investeringar på elmarknaden – fyra förslag för förbättrad funktion
Rapport 2012:1Economic evaluation of the High Speed Rail
Rapport 2012:2Peak oil – En ekonomisk analys
Rapport 2012:3Klimatpolitik och ledarskap – vilken roll kan ett litet land spela?
Rapport 2012:4The Role of Life Cycle Assessment in Environmental Policymaking
Rapport 2012:4The Costs and Benefits of Renewable Energy in Scotland
Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Sören Öman har inte medverkat i denna utredning, men väl i många andra. » Utredningar med Sören Öman

Källa : Sveriges riksdag / Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-01-22 av Sören Öman